Verkoop van tweedehandsartikelen

Een rommelmarkt wordt door de wet aanzien als een manifestatie die verschillende niet-professionele verkopers verenigt. Daarom dienen standhouders op een dergelijke manifestatie niet over een leurkaart te beschikken.

De organisator van een dergelijke rommel- of themamarkt moet hiervoor wel een algemene toelating aanvragen bij het gemeentebestuur, minstens 1 maand voorafgaand aan de activiteit. De burgemeester levert deze machtiging af.

Als een particulier zijn/haar eigen goederen occasioneel wenst te verkopen en als die verkoop het normaal beheer van een privé-patrimonium niet overstijgt (bv. een garageverkoop), dan is geen leurkaart, noch een machtiging van de burgemeester vereist. Deze activiteiten zijn dus vrijgesteld van enige machtiging.

Hoe aanvragen?

Je kan jouw aanvraag, gericht aan de gemeente, indienen:

  • per brief tegen ontvangstbewijs;
  • per e-mail. 

De burgemeester levert de machtiging af.