Uittreksel uit het bevolkingsregister

Uittreksel aanvragen met historiek van de burgerlijke staat

Uittreksel aanvragen met info wettelijke samenwoonst

Maak een afspraak


Een uittreksel uit het bevolkingsregister bevestigt dat een inwoner is ingeschreven in het bevolkingsregister.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • datum en plaats van geboorte
 • rijksregisternummer
 • de woonplaats
 • burgerlijke staat
 • beroep
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van jouw gemeente.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het uittreksel met betrekking tot jezelf aanvragen:

 • jezelf
 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager

Hoe aanvragen?

Je kan het uittreksel uit het bevolkingsregister opvragen bij jouw gemeente.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

Anderen kunnen het attest enkel aan de balie van het gemeentehuis opvragen.


Meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

 • jouw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • jouw eigen identiteitskaart.