Tijdelijke erkenning van organisatoren bij organisatie van opvanginitiatieven op het grondgebied Aalter

Wie kan een aanvraag indienen?

Individuen, verenigingen of organisaties, zowel van binnen als buiten Aalter, die sportieve of culturele opvanginitiatieven voor de jeugd willen organiseren tijdens schoolvakanties, in de vorm van (sport)dagen/kampen voor kinderen tot en met 12 jaar.

Hoe?

Een aanvraag tot tijdelijke erkenning wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen via verenigingen@aalter.be.

Welke voordelen kan je hiermee krijgen?

Deze erkenning kan toelaten om:

  • van de onrechtstreekse financiële voordelen te genieten;
  • vrijstelling te krijgen op retributies op het zalen- en materialengebruik;
  • fiscale attesten af te leveren aan de kinderen voor de ouders.

Voorwaarden

Bij de beoordeling van het initiatief wordt een kwaliteitstoets gedaan op basis van onder andere onderstaande parameters:

  • Staat dit opvanginitiatief open voor alle inwoners van Aalter?
  • Worden democratische inschrijvingsprijzen gehanteerd?
  • Vindt het opvanginitiatief plaats op het grondgebied van Aalter?
  • Is het opvanginitiatief duurzaam (ecologisch)?
  • Is er een verzekering (conform de erkenning van een vereniging)?