Terrasvergunning - Inname openbaar domein

Tussen 1 maart en 31 oktober mogen de horecazaken hun terrassen plaatsen en hun klanten onder een stralend zonnetje in Aalter bedienen. Als horeca-uitbater dien je voor het plaatsen van een terras een vergunning aan te vragen bij het gemeentebestuur. Het betreft de plaatsing van losse tafels en stoelen, parasols... voor zover die elementen makkelijk weg te nemen zijn en constructief geen geheel vormen.

Je dient dit aan te vragen omdat de stoepen en pleinen immers tot de eigendom van het gemeentebestuur behoren.

Voorwaarden

Om een uniform uitzicht na te streven, moeten de materialen en de afmetingen van de terrassen voldoen aan enkele voorwaarden. Bovendien kunnen bepaalde elementen, zoals het plaatsen van in de gevel verankerde zonnetenten, onderhevig zijn aan stedenbouwkundige verplichtingen en daardoor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereisen. Wie een permanent/gesloten terras wil plaatsen, dient sowieso een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aan te vragen.

Uiteraard dien je als horecazaak over een gemeentelijke drankvergunning en registratie/erkenning/toelating bij het FAVV te beschikken vooraleer een terrasvergunning afgeleverd kan worden.

Deze voorwaarden kan je nalezen in het gemeentelijk terrasreglement. 

Hoe aanvragen?

Als horeca-uitbater kan je eenvoudig een terrasvergunning aanvragen door onderstaand aanvraagformulier in te vullen en terug te bezorgen, inclusief schets van het terras met vermelding van afmetingen en eventuele intekening van obstakels in de directe omgeving van het terras. Je kan het aanvraagformulier per e-mail of per post bezorgen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelating.

Kost

De aanvraag is gratis.

De kostprijs voor de inname van het openbaar domein wordt bepaald in het gemeentelijk reglement over de private ingebruikname van het openbaar domein.