Stemmen met een volmacht

Maak een afspraak


Als je je op de verkiezingsdag niet naar de stembus kunt begeven, moet je jouw stem uitbrengen bij volmacht: je machtigt daartoe iemand die uw stem in jouw plaats uitbrengt. Je moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die jouw afwezigheid verantwoorden.

Als je zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht, dan zal de politierechter bepalen welke boete je krijgt als je wordt vervolgd.

Heb je meer informatie nodig? Neem dan contact op met de cel Burgerzaken of maak een afspraak in het gemeentehuis.


Procedure