Verkiezingen op 14 oktober 2018

Download volmachtformulier


Op zondag 14 oktober 2018 zijn er van 8.00 u tot 15.00 u verkiezingen voor 29 gemeenteraadsleden en 15 provincieraadsleden. In Aalter stemmen we digitaal. Iedereen die stemgerechtigd is en ouder dan 18 jaar, moet gaan stemmen (stemplicht).


Hoe stem ik digitaal? 

Bekijk de PDF-handleiding 'Digitaal stemmen in 12 stappen'


Waar kan ik de resultaten vinden? 

Bekijk de lijsten en de resultaten voor de nieuwe fusiegemeente Aalter.


Waar kan ik stemmen?

 • Sportpark, Lindestraat 17 (opgelet: gewijzigde verkeersregeling van 7.00 u tot 15.00 u)
 • GOC Bellem, Bellemdorpweg 5A
 • GOC Sint-Maria-Aalter, Oude Kantschoolstraat
 • GOC Lotenhulle, Guldensporenplein 11
 • GOC Aalter-Brug, Cardijnlaan 5
 • GOC Poeke, Poekedorpstraat 16

Kom in het mate van het mogelijk naar het stembureau met de fiets. Indien je met de wagen komt, stellen we het op prijs dat je jouw voertuig een eindje van het stemlokaal parkeert. Zo hoeven minder mobiele kiezers minder ver te stappen.

Tip: het Sportcafé in het Sportpark is op 14 oktober open van 7.30 u tot 20.00 u. De opbrengsten gaan naar een goed doel.

Opgelet: Om vlot verkeer te verzekeren aan het stemlokaal in het Sportpark geldt er van 7.00 u tot 15.00 u eenrichtingsverkeer. 

Van het centrum naar het Sportpark: je rijdt via de Brouwerijstraat en de Kruisstraat.
Van het Sportpark naar het centrum: je rijdt via de Lindestraat. 

Bekijk de wijzigingen op kaart


Wat moet ik meebrengen naar het stembureau?

Je elektronische identiteitskaart (eID) en kiesbrief (oproepingskaart). Indien je met volmacht stemt, heb je ook het volmachtformulier mee, de kiesbrief van de kiezer die de volmacht geeft en het nodige attest.


Ik ben mijn kiesbrief en/of identiteitskaart kwijt. Wat nu?

Kiesbrief: Vraag een kopie aan in het gemeentehuis. Breng zeker ook je identiteitskaart mee.

Elektronische identiteitskaart: Aangezien je zonder identiteitsbewijs geen geldige stem kan uitbrengen, moet je eerst langs het gemeentehuis om een attest verlies op te halen. Dit attest is gelijkwaardig aan je identiteitskaart. Je doet er goed aan een pasfoto mee te nemen zodat je onmiddellijk een nieuwe identiteitskaart kan aanvragen. 

Tip: Op zondag 14 oktober 2018 is het gemeentehuis open van 8.00 u tot 15.00 u, al doe je er goed aan om bij een eventueel verlies jouw kopie al vroeger aan te vragen.


Hoe stem ik geldig?

Breng binnen één lijst uw stem uit:

 • ofwel via het vakje bovenaan de lijst (lijststem)
 • ofwel via het vakje met de naam van één of meerdere kandidaten (voorkeurstem)
 • ofwel combineert u een lijststem met één of meerdere voorkeurstemmen op dezelfde lijst. 

Kan ik stemmen voor kandidaten uit Knesselare?

Ja, je zal in beide gemeenten op dezelfde kandidaten kunnen stemmen, want er zijn gemeenschappelijke kandidatenlijsten voor Aalter en Knesselare.


Wat als ik te laat aankom in het kiesbureau?

De deuren van de stembureaus sluiten stipt om 15.00 u. Dit betekent dus dat je geen stem niet meer kan uitbrengen en dat je onwettig afwezig bent.


Zijn de stemhokjes rolstoeltoegankelijk?

Ja, in ieder stembureau is een stemhokje aangepast voor rolstoelgebruik.


Wat is de volgorde van de verkiezingen op de stemcomputer?

Je brengt eerst je stem uit voor de gemeenteraad, daarna voor de provincieraad.


Wat als ik niet kan gaan stemmen?

In België is er opkomstplicht. Als Belg ben je verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijf je in een ander land. Als je niet kan gaan stemmen, kan je jouw stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven.

Op reis?

Wie op 14 oktober op reis is, komt vóór zaterdag 13 oktober 2018 om 12.00 u naar het gemeentehuis om een attest, afgegeven door de burgemeester, op te halen. Je brengt ook de bewijsstukken van de reis (kopie vliegtuigticket, attest afgeleverd door reisbureau…) mee. Als je dit niet kan voorleggen, dan kan je dit attest ook verkrijgen na een verklaring op erewoord.

Volmacht geven

Om een volmacht te geven, download je het formulier via www.vlaanderenkiest.be/formulieren/volmachtformulier of haal je het op in het gemeentehuis. De volmacht moet zowel door de volmachtgever als door de -drager ondertekend worden. Op 14 oktober brengt de volmachtdrager volgende documenten mee naar het stembureau:

 • het volmachtformulier,
 • de eigen identiteitskaart,
 • de oproepingsbrief van de kiezer die de volmacht krijgt
 • de oproepingsbrief van de kiezer die de volmacht geeft 
 • het nodige attest.

Geen volmacht geven

Je bezorgt, bij voorkeur vooraf, een attest met de reden van jouw afwezigheid aan het gemeentebestuur. Je kan het ook laten afgeven op de dag van de verkiezingen of in het gemeentehuis, de dag na de verkiezingen. Nadien dien je het zelf over te maken aan het Vredegerecht. 

Attesten van afwezigheid

Reden afwezigheid Bewijs
Je kan om medische redenen niet in het stembureau geraken. een doktersattest (opgelet: een arts die zelf kandidaat is bij de verkiezingen, mag dat attest niet geven).
Je kan om beroepsredenen (binnen- of buitenland) niet deelnemen. 
 • werknemers: een attest van jouw werkgever of de overheid
 • zelfstandigen: een attest waaruit de uitoefening van het beroep en de reden voor jouw afwezigheid blijkt
Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger Een attest van uitoefening van jouw beroep, afgegeven door de burgemeester van je woonplaats.
Jouw geloofsovertuiging staat je niet toe te gaan stemmen. Een attest van de religieuze overheid.
Je bent student en kunt niet stemmen om studieredenen Een attest van de directie van de instelling waar je studeert.
Je verblijft in een strafinrichting. Een attest van de directie van de strafinrichting.

Voordracht kandidaten

De voorzitter van het gezamenlijk gemeentelijk hoofdbureau van de nieuwe gemeente Aalter heeft de voordrachten van de kandidaten in ontvangst genomen. Verdere info over betwistingen of bezwaarschriften vind je in het bestand Voordrachten kandidaten.