Verkiezingen 2024

Er vinden Europese, federale en regionale verkiezingen plaats op zondag 9 juni. Op zondag 13 oktober zijn er lokale en provinciale verkiezingen.

Vlaamse, federale en Europese verkiezingen op 9 juni 2024

Tijdens de Vlaamse verkiezingen kiezen we wie de bevolking vertegenwoordigt in de parlementen van de verschillende regio's in ons land. Inwoners van Aalter kiezen de vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement. 

Tijdens de federale verkiezingen kiezen we wie mag zetelen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

Tijdens de Europese verkiezingen kiezen we wie ons mag vertegenwoordigen in het Europees Parlement.

 • Vanaf 18 jaar ben je verplicht om te stemmen.
 • 16- en 17-jarigen mogen stemmen voor de Europese verkiezingen, maar dat is niet verplicht. Je hoeft je op voorhand niet in te schrijven. Je staat automatisch op de kiezerslijst en ontvangt een uitnodiging om te stemmen. 

Wie mag stemmen in Aalter?

Iedere Belg is vanaf 18 jaar verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen (opkomstplicht). Je moet persoonlijk je stem uitbrengen in het kiesbureau dat op je oproepingsbrief staat.

Je voldoet aan deze voorwaarden op 1 april 2024:

 • Je bent Belg.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Aalter.
 • Je bent op de dag van de verkiezingen:
  • 16 jaar of ouder (voor Europese verkiezingen)
  • 18 jaar of ouder (voor lokale, provinciale, Vlaamse en federale verkiezingen)
 • Je hebt stemrecht (je bent niet uitgesloten of geschorst).

Bekijk de voorwaarden voor:


Lokale en provinciale verkiezingen op 13 oktober 2024

Op zondag 13 oktober 2024 vinden de provinciale en de gemeentelijke verkiezingen plaats. Dan kiezen we wie zetelt in de provincieraad en gemeenteraad.

 • Vanaf 18 jaar mag je stemmen, maar dat is niet verplicht.