Naar inhoud

Verkiezingen 2018

De volgende keer dat we de raadsleden van de gemeenteraad, provincieraad en de stadsdistrictsraden verkiezen, is 14 oktober 2018.

Oproep vrijwilligers

Wil je op zondag 14 oktober 2018 de gemeente- en provincieraadsverkiezingen meemaken vanop de eerste rij, dan is deze oproep zeker iets voor jou.

Het gemeentebestuur is namelijk op zoek naar vrijwilligers die fungeren als voorzitter, secretaris of bijzitter van een stembureau. Elk stembureau is samengesteld uit een zestal personen waarvan de taken zeer divers zijn.

 Deelname aan een stembureau houdt wel enkele voorwaarden in: 

 • je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Aalter
 • je bent stemgerechtigd
 • als voorzitter ben je in het bezit van een diploma hoger- of universitair onderwijs
 • als secretaris heb je enige administratieve- en computerkennis
 • als bijzitter sta je in voor o.a. de elektronische aanstippingslijst, controleer je het identiteitsbewijs van de kiezers, stempel je de oproepingskaarten af of regel je de instroom van kiezers in het bureau
 • je bent aanwezig van bij de opstart tot na het afsluiten van het stembureau, dus van ongeveer 7.00 u tot 16.00 u.

Als voorzitter of secretaris krijg je kort voor de verkiezingen een opleiding.

Dit hoef je echter niet voor niets te doen. Gedurende de verkiezingsdag voorziet het gemeentebestuur de nodige hapjes en drankjes en daarnaast ontvang je een kleine financiële vergoeding. Heb je nog vragen of twijfel je of dit echt wel iets voor jou is, contacteer gerust de cel Burgerzaken, via verkiezingen@aalter.be of telefonisch op 09 325 22 00. Via deze kanalen kan je je eveneens inschrijven.

Niet-Belg

Ook als niet-Belg kan je deelnemen aan de verkiezingen op 14 oktober 2018

 Zowel Europese als niet-Europese burgers van vreemde origine die in België verblijven, kunnen zich inschrijven om als kiezer deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Stemmen voor de provincieraad kan niet.

Aan je inschrijving zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

 • Je bent minstens 18 jaar op 14 oktober 2018.
 • Je aanvraag moet ten laatste op 31 juli 2018 ingediend zijn bij het gemeentebestuur van je woonplaats.
 • Op de dag van de verkiezingen moet je genieten van je burgerlijke en politieke rechten.
 • Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ben je verplicht om te gaan stemmen.
 • Ben je een burger van een land van buiten de Europese Unie, dan is er nog de bijkomende voorwaarde dat je op uiterlijk 31 juli 2018 minstens vijf jaar onafgebroken in België woont.

Interesse?

Je komt tijdens de openingsuren langs in het gemeentehuis en doet daar je aanvraag. Je krijgt een document dat je moet invullen en ondertekenen. Jouw aanvraag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen waarna je een schriftelijke beslissing van erkenning of weigering ontvangt. Je vindt deze documenten ook onderaan de pagina.

Bij een erkenning ben je verplicht om op 14 oktober 2018 te gaan stemmen. Indien je aanvraag wordt geweigerd, contacteer je een medewerker van de cel Burgerzaken die samen met jou zal bekijken wat het motief van de weigering is en of er mogelijks een nieuwe aanvraag kan worden ingediend.

Indien je reeds deelnam aan de vorige gemeenteraadsverkiezing, dien je geen nieuwe aanvraag te doen en zal je automatisch opgeroepen worden om te gaan stemmen op 14 oktober 2018.

Praktisch

Burgerzaken

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail E-loket

Relevante info