Stemmen als niet-Belg op zondag 9 juni

Maak een afspraak


Ben je een Europese burger (niet-Belg) en minstens 16 jaar oud? En wil je graag stemmen voor de Europese verkiezingen op zondag 9 juni 2024? Dan moet je je inschrijven op de kiezerslijst.

Je kan niet stemmen voor de federale verkiezingen en de Vlaamse verkiezingen.

Nam je al deel aan de vorige Europese verkiezingen? Dan moet je geen nieuwe aanvraag doen. Je wordt automatisch opgeroepen om te gaan stemmen.

Aanvragen

Opgelet: je kan ten laatste op zondag 31 maart 2024 deze aanvraag doen.

Deze aanvraag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, waarna je de beslissing schriftelijk ontvangt. Bij een erkenning ben je (behalve de 16- tot 18-jarigen) verplicht om op zondag 9 juni 2024 te gaan stemmen.

Voorwaarden

Om als Europese burger aan de Europese verkiezingen deel te nemen moet je aan vijf voorwaarden voldoen:

  1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten op 1 april 2024 (Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië of Zweden).
  2. Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben (deze voorwaarde moet op 1 april 2024 vervuld zijn)
  3. Minstens 16 jaar oud zijn op 9 juni 2024
  4. Over stemrecht beschikken
  5. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst (minimumleeftijd voor de inschrijving: 14 jaar).

Meer informatie op de website van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.