Sociale woningen

Een sociale woning is een woning waarvan de huurprijs onder andere afhankelijk is van het schattingsverslag van de woning en van het inkomen van de aanvrager. De aanvrager moet meerderjarig zijn om in aanmerking te komen voor een sociale woning.

Sociale huisvestingsmaatschappij

Het bekendst zijn de sociale huurwoningen die worden beheerd en verhuurd door huisvestingsmaatschappijen. Voor de aanvraag van een sociale huurwoning, moet men worden ingeschreven bij een huisvestingsmaatschappij. Geduld is noodzakelijk. Er zijn veel mensen die moeilijkheden hebben om een geschikte woning te huren, je komt met andere woorden op een wachtlijst terecht. Tot slot bepalen ook de eigen woonwensen of al dan niet snel een sociale woning kan worden gevonden.

Voorrang

Het bestuur geeft voorrang aan ouderen vanaf 65 jaar bij de toewijzing van een aantal sociale huurwoningen in de gemeente.

Het bestuur geeft voorrang aan mensen die permanent verbleven in een weekendverblijf in het recreatiegebied Groen Ursel in de prefusiegemeente Knesselare. Zie de bijlagen onderaan deze pagina. 

Sociale verhuurkantoren

Minder bekend en talrijk zijn de woningen van de sociale verhuurkantoren, kortweg SVK’s. De sociale verhuurkantoren huren woningen en appartementen op de private huurmarkt, om die dan door te verhuren aan woningzoekenden die op de gewone huurmarkt weinig kans maken.

De volgorde wordt anders bepaald dan bij de sociale huisvestingsmaatschappijen: het inkomen en de herhuisvestingsnood bepalen namelijk de rangorde. Met andere woorden: degene die de woning het hardst nodig heeft, krijgt voorrang. Meestal wordt de huurprijs niet aangepast aan het inkomen, maar is wel lager dan de gangbare huurprijzen.

Wat doen we?

Het OCMW helpt met de aanvragen.

Hoe aanvragen?

Je persoonlijk aanmelden bij de sociale dienst.
Je kan (telefonisch) een afspraak maken.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart.
  • Overzicht van inkomen, vaste kosten, schulden, enz.
  • Bewijs van inkomen van alle personen die samenleven.

Het OCMW kan samen met betrokkene naar een gepaste woonvorm zoeken.

Meer weten over sociale woningen?