Prijzen BKO

Prijzen

 • Voor- en naschoolse opvang: 1 euro per begonnen halfuur (zonder vieruurtje).
 • Schoolvrije dagen/vakantiedagen:
  • Minder dan 3 uur: 4 euro
  • Tussen 3 en 6 uur: 6 euro (vieruurtje inbegrepen)
  • Meer dan 6 uur: 11,20 euro (vieruurtje inbegrepen)
 • Woensdagnamiddag:
  • Minder dan 3 uur: 4 euro
  • Tussen 3 en 6 uur: 6 euro (vieruurtje inbegrepen)
  • Meer dan 6 uur: 8 euro (vieruurtje inbegrepen)
 • Vieruurtje: 0,50 euro per stuk (tijdens schooldagen).

Lees meer over de prijzen in de documenten Retributie voor het gebruik van de Buitenschoolse kinderopvang en Huishoudelijk reglement Initiatief Buitenschoolse kinderopvang.

Boete

 • 5 euro extra als je het kind naar de opvang brengt zonder voorinschrijving, tijdens de vakantiedagen en schoolvrije dagen.
 • 12,50 euro per begonnen uur bij meermaals laattijdig ophalen van het kind.

Korting

25% korting wanneer meer dan één kind uit hetzelfde gezin gebruik maakt van de opvang. Dit is cumuleerbaar met het sociaal tarief. 

Fiscaal voordeel

 • De opvang is fiscaal aftrekbaar tot de 12de verjaardag van je kind.
 • Je ontvangt het fiscaal attest rond half mei per post. 
 • Dit attest is gekoppeld aan de betalingen (voor aanwezigheden) die je in de loop van het betreffende jaar hebt uitgevoerd voor de BKO.

Sociaal tarief

Neem contact op met de coördinator van de BKO of je een verminderd tarief (50% korting) kan bekomen.

Factuur

Je krijgt elke maand rond de 20ste dag een afrekening.