Premie voor personen in een beschermde werkplaats

Het bestuur voorziet een toelage voor personen met eenĀ beperking die tewerkgesteld zijn in een beschermde werkplaats. Met deze toelage wil de gemeente personen met een beperking extra motiveren om voor tewerkstelling te kiezen.

Meer info en voorwaarden kanĀ je vinden in het reglement.