Oost-Vlaanderen klimaatneutraal

Oost-Vlaanderen wil een klimaatneutrale provincie zijn tegen 2050. In een klimaatneutrale provincie is de uitstoot aan broeikasgassen in evenwicht met wat de natuur en de bodem kunnen opnemen. De Provincie bracht in een klimaateffectschetsboek de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering in Oost-Vlaanderen in beeld. In een volgende stap werd de CO2-uitstoot op het grondgebied berekend per sector. Het klimaatplan bevat enerzijds maatregelen om de uitstoot aan broeikasgassen te beperken en anderzijds noodzakelijke aanpassingen aan het wijzigende klimaat. De Provincie ziet haar steden en gemeenten als sterke partners om haar klimaatambities waar te maken.