Omwisseling buitenlands rijbewijs

Voorwaarden

Je kan een buitenlands rijbewijs laten omwisselen voor een Belgisch rijbewijs indien:

  • dit rijbewijs erkend is door de Belgische staat en
  • indien de geldigheidsdatum niet verstreken is en
  • indien het buitenlands rijbewijs afgeleverd is vóór de inschrijving in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister van een Belgische gemeente of na een periode van 6 maanden waarin de houder (student) was ingeschreven in een onderwijsinstelling.

Wat meebrengen?

  • Het buitenlands rijbewijs.
  • Een beëdigde vertaling, als het een rijbewijs is opgesteld in een niet-Latijns alfabet.

Daarna wordt het buitenlands rijbewijs opgestuurd naar de politie, die een controle op echtheid uitvoert. Bij een positief antwoord, mag de omwisseling gebeuren en dien je langs te komen met:

  • 1 pasfoto 

Bij het afhalen van je nieuw rijbewijs, dien je jouw buitenlands rijbewijs af te geven.


Bedrag

26 euro.