Milieuacties voor scholen

Educatie binnen het thema duurzame ontwikkeling in de ruime zin is van essentieel belang om onze ecologische voetafdruk als wereldburger te verkleinen.

In deze optiek werkt het gemeentebestuur graag samen met de Aalterse scholen. Zo zijn er de jaarlijkse paddenoverzetactie aan de Kraenepoel, jaarlijkse zwerfvuilopruimacties met de scholen, campagnes van de Kringwinkel voor leerlingen, educatieve tentoonstellingen, begeleide bezoeken aan het recyclage- en groencomposteringspark, de projecten fietspool en voetpool, mobiliteitscampagnes ...

Indien je met jouw school graag een eigen actie organiseert, kan je steeds rekenen op de medewerking van het lokaal bestuur, zodat je tijdig over het nodige materiaal, publiciteit en andere ondersteuning beschikt.