Naar inhoud

De cel Middelenbeheer staat in voor het (stock)beheer, voor zowel de strategische voorraad als de operationele voorraad.

  • van het gebruiks- en verbruiksmateriaal bij de uitvoering van werken en onderhoud van het gemeentelijk patrimonium
  • voor het beheer van het materiaal dat aan verenigingen ter beschikking wordt gesteld (zie Uitleenmaterialen)
  • voor de controle van de opvolging van het stockbeheer van o.a. kantoormateriaal, papier, poetsproducten, afvalzakken, relatiegeschenken... Dit gebeurt steekproefsgewijs.

Hier gebeurt de planning van de onderhoudswerken door gemeentelijke personeelsleden, zodat de diverse ploegen door een efficiënte leiding de werken effectief en binnen de vooropgestelde termijnen afwerken.

Praktisch

Middelenbeheer

Oostmolenhoek 10
9880 Aalter

klik hier voor het stratenplan

tel. 09 374 41 33
fax 09 374 41 33
e-mail