Verkoop gevonden fietsen en bromfietsen

Wanneer de politie een onbeheerd achtergelaten fiets vindt, heeft de eigenaar zes maanden de tijd om hem op te halen.

Fietsen die langer dan zes maanden in een depot van de politie blijven staan, worden automatisch eigendom van het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur schenkt deze fietsen aan Kringwinkel Meetjesland.