Maaiperiode gaat van start: beheerplan laat bloemen, planten en dieren floreren in onze wegbermen

Gepubliceerd op maandag 13 mei 2024
Wegbermen hebben een belangrijke functie in het behoud van de natuur. Opdat planten, bloemen en dieren er kunnen floreren, voeren het lokaal bestuur en het provinciebestuur Oost-Vlaanderen sinds 2020 het bermbeheerplan uit. Dit brengt meer leven in de 986 kilometer aan bermen in onze gemeente.

In Vlaanderen hebben alle bermen samen een grotere oppervlakte dan alle natuurreservaten. Er groeien naar schatting 800 verschillende soorten hogere planten en 100 soorten (korst)mossen, goed voor 62 percent van het totale plantenbestand. Het zijn vaak de enige plaatsen waar nog wilde planten en kruiden kunnen groeien en kleine insecten voorkomen. Maar al te vaak werd hun oorspronkelijke biotoop vernietigd en werden de bermen hun veilige haven. Zo worden meer dan 50 soorten nog bijna uitsluitend in wegbermen gevonden. Dankzij een doordacht ecologisch bermbeleid kunnen die fauna en flora blijven bestaan en zich verder ontwikkelen.

Wat doet het lokaal bestuur

Het bermbeheerplan vertelt het bestuur hoe ze de bermen op haar grondgebied moet maaien. Er zijn maar liefst 11 bermtypes, afhankelijk van de aard van de vegetatie, voedselvoorraad in de bodem en ligging. Ze vereisen elk een eigen beheer. Zo mogen bermen met een grazige vegetatie op een voedselrijke bodem bijvoorbeeld een eerste maaibeurt krijgen tussen woensdag 15 en vrijdag 31 mei. Een eventuele tweede maaibeurt mag pas na zondag 15 september. In alle bermen wordt ook het gebruik van pesticiden verboden en het maaisel afgevoerd. Dat zorgt voor een verschraling van de bodem en voor een bloemrijkere berm. Voedselrijke bodems zorgen namelijk voor heel eentonige bermen. Minder voedselrijke bermen verhogen dan weer de biodiversiteit.

Wat doe jij als particulier?

Aanpalende eigenaars of gebruikers van de bermen worden gevraagd geen ingrepen te doen aan de bermen, maar de eigendomsgrenzen te respecteren. Het besproeien van bermen met pesticiden of het inploegen is niet enkel een inbreuk tegen het bermbeheerplan (en kan dus gerechtelijk vervolgd worden), maar houdt ook een risico in voor de aanwezige nutsleidingen (tv, internet, verlichting …).

Wat doe jij als landbouwer?

Als landbouwer dien je de oorspronkelijke wegbermbreedte langs beide zijden van de weg te respecteren, zonder om te ploegen, noch te besproeien met pesticiden. Het respecteren van de breedte garandeert een goede zichtbaarheid voor fietsers en andere weggebruikers éénmaal de gewassen volgroeid zijn.

Meer info over het bermbeheerplan en een overzichtskaart van alle Aalterse bermen en hun maaitijdstippen vind je op www.aalter.be/duurzaam-groenbeheer.