Lokaal Opvanginitiatief

De OCMW’s hebben wettelijk een belangrijke opdracht in de opvang van asielzoekers. In het verleden bestond die opdracht vooral uit het verlenen van financiële steun, nu meer in het verlenen van materiële hulp. Verzoekers om internationale bescherming zijn niet verplicht om tijdens de eerste fase van hun asielprocedure in materiële opvang te verblijven. Deze materiële opvang kan worden gehouden in opvangcentra (federaal georganiseerd).

De oprichting van het Lokaal Opvanginitiatief is het gevolg van de beleidsmaatregel van de federale regering om in de beginfase van de asielprocedure enkel materiële hulpverlening te voorzien aan kandidaat-vluchtelingen. Doordat de federale centra te weinig plaats kunnen bieden voor deze vorm van steunverlening, wordt de medewerking gevraagd van de OCMW's om kleinschalige opvangprojecten te organiseren.

Wat doen we?

Het OCMW heeft een Lokaal Opvanginitiatief ingericht waar in totaal een 10 kandidaat-vluchtelingen, die aan het OCMW worden toegewezen, kunnen opgevangen worden. 

Opvang in een Lokaal Opvanginitiatief moet de kandidaat-vluchteling de mogelijkheid bieden tot rust te komen en hulp en begeleiding te verkrijgen.

Fedasil schetst de vijf taken van een Lokaal Opvanginitiatief:

  1. materiële dienstverlening: huisvesting, maaltijdcheques, zakgeld...
  2. begeleiding in de asielprocedure,
  3. psychologische begeleiding,
  4. voorbereiding op een leven na de asielprocedure: vrijwillige terugkeer, volledige integratie...
  5. integratie: taal, onderwijs, openbaar vervoer, huisvuilsortering…