Kapel van het Heilig Hart (Lotenhulle)

Lomolenstraat, Lotenhulle

Deze kapel werd gebouwd voor de Eerste Wereldoorlog door de familie Blomme, die het Klein Kasteeltje bewoonden. De kapel werd nooit ingericht, maar diende tweemaal per jaar als halte en rustplaats tijdens de processies. Bij het verdwijnen van deze devote, plechtige ommegangen raakte de kapel meer en meer in verval en werd uiteindelijk gedegradeerd tot opslagplaats. Begin 1989 nam de restauratie een begin, waarbij kosten noch moeite werden gespaard. Tijdens een liturgische bijeenkomst is de Heilige Familie als meest geschikte beschermheilige weerhouden. De zusters uit het klooster schonken het mooie beeld.