Jubileumsubsidie voor erkende verenigingen

Het lokaal bestuur wenst elke erkende Aalterse vereniging (klantentype C1/3) een jubileumsubsidie te geven om hun jubileum feestelijk te vieren.

Voorwaarden

  • De vereniging is erkend door het lokaal bestuur Aalter.
  • De vereniging bestaat minstens 25 jaar.
  • De oprichtingsdatum, zoals opgenomen in de Kruispuntbank geldt als startdatum voor de verenigingen zonder winstoogmerk. Voor de feitelijke verenigingen geldt de opgegeven datum in de erkenningsaanvraag. Op basis van deze data wordt het aantal jaren berekend.

Bedrag

Het subsidiebedrag is een vast bedrag van 250 euro.

Er wordt enkel een subsidie toegekend voor 25, 50, 75, 100 jaar… en daarna telkens om de 25 jaar.

Hoe aanvragen? 

Je vraagt de subsidie aan na de jubileumviering, samen met de werkingssubsidie van het afgelopen werkingsjaar.

De aanvraag gebeurt via het aanvraagformulier van de werkingssubsidie.

Als bijlage voeg je het bewijs van de viering toe.

De uitbetaling gebeurt, na controle, samen met de uitbetaling van de werkingssubsidie.