Hinderpremie

Vraag je hinderpremie aan 


Sinds 1 juli 2017 is er een nieuwe Vlaamse compensatieregeling voor de compensatie van hinder bij wegenwerken.

De hinderpremie bestaat in de eerste plaats om ondernemingen aan te moedigen om - ondanks de ernstige hinder door openbare werken - te blijven ondernemen. De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte om vindingrijk te werk te gaan, zodat je zaak blijft draaien.

De volledige afhandeling gebeurt door het VLAIO. Het gemeentebestuur reikt zelf niet langer attesten uit.