Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria en urnenvelden mogelijk.


Voorwaarden

Een concessie kan dienen voor:

  • de aanvrager
  • zijn echtgenoot
  • zijn bloed- of aanverwanten
  • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen aan de bevoegde overheid. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

De bevoegde overheid stelt de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast:

  • De gemeenteraad kan op de gemeentelijke begraafplaatsen concessies verlenen.
  • Voor intergemeentelijke begraafplaatsen is het intergemeentelijke samenwerkingsverband bevoegd.

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier voor concessies kunt u verkrijgen bij de dienst Burgerzaken van uw gemeente.

De concessietermijn start op de datum van begraving van de eerste overledene. De maximale termijn van een concessie is 50 jaar.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de bevoegde overheid een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

Ook op aanvraag kan de bevoegde overheid opeenvolgende hernieuwingen toestaan voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

  • na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder
  • na elke nieuwe bijzetting in de concessie
  • ook op gelijk welk moment.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.


Kost

    RETRIBUTIE - CONCESSIE     HERNIEUWING
Aard graf Aantal personen Constructie nis/kelder Concessie 50 jaar Totaalprijs 25 jaar en éénmalig
Nis in columbariumwand 1 290 euro 279 euro 569 euro 290 euro
  2 290 euro 383 euro 673 euro 436 euro
Nis in columbariumpijler 1 430 euro 534 euro 964 euro 436 euro
  2 430 euro 767 euro 1.197 euro 581 euro
  3 860 euro 1.046 euro 1.906 euro 726 euro
  4 860 euro 1.278 euro 2.138 euro 871 euro
Urnenkelder met afdekplaat 1 581 euro 453 euro 1.034 euro 581 euro
  2 581 euro 639 euro 1.220 euro 726 euro
  3 639 euro 895 euro 1.534 euro 871 euro
  4 639 euro 1.127 euro 1.766 euro 1.162 euro
Grafkelder 1 860 euro 883 euro 1.743 euro 871 euro
  2 860 euro 1.278 euro 2.138 euro 1.307 euro
  3 1.719 euro 1.754 euro 3.473 euro 1.743 euro
  4 1.719 euro 2.172 euro 3.891 euro 2.033 euro