Begraafplaatsen

Bekijk de locaties van de begraafplaatsen


Het begraven, het plaatsen van graftekens, de vormen van lijkbezorging, het bezoek enz. wordt geregeld in een politiereglement. 

Ligging en bereikbaarheid

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn:

 • Aalter-centrum, ingang Sint-Corneliusparking en parking Aard
 • Sint-Maria-Aalter, aan de kerk
 • Bellem, aan de kerk
 • Lotenhulle, aan de Breestraat
 • Poeke, aan de kerk
 • Knesselare, aan de kerk
 • Ursel, Schaperstraat

Ze zijn toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

Vormen van lijkbezorging

De begraafplaatsen bieden de volgende manieren van begraven:

 • Kist in volle grond
 • Asurne in volle grond
 • Kist in grafkelder
 • Urne in urnenkelder
 • Urne in columbariumwand/columbariumpijler (verschillend naargelang het kerkhof)
 • Asverstrooiing op de strooiweide.

Graftekens

 • Op de gemeentelijke begraafplaatsen mogen de graftekens in geen geval de afmetingen van het graf overschrijden en moeten ze geplaatst worden in de voorgeschreven lijnrichting.
 • De aanplantingen mogen niet hoger zijn dan 50 cm en mogen de grenzen van het graf of van de geconcedeerde grond niet overschrijden. Bloemen die geplaatst zijn buiten de vastgestelde ruimte, kunnen door de gemeentelijke diensten verwijderd worden. Er mogen geen putten gegraven worden buiten de maximum bepaalde ruimte.
 • Maximumafmetingen van graftekens:
   
    lengte breedte hoogte

  graven in volle grond

  2m15

  80 cm

  120 cm


  grafkelders

  2m25

  2/3 verhouding breedte perceel

   

  urnenkelders met platte afdekplaat

  80X80X6 cm  50 cm


  75 cm


  20 cm

  urnenkelders met lessenaarsdeksel

  50x50X4 cm

  50 cm 50 cm 65 cm
   
 • De graftekens moeten vervaardigd zijn uit duurzame materialen en stevig worden vastgemaakt.
 • Bij overtreding wordt door het college van burgemeester en schepenen overgegaan tot het schorsen van de werken. De kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de overtreder.
 • Op de begraafplaatsen mogen de opschriften en de grafschriften niet van die aard zijn dat zij de welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden verschuldigde eerbied storen.
 • Aan de nissen van de columbariumpijler mogen geen versieringen of andere uitstekende graftekens worden aangebracht. In de omgeving van de columbaria is een ruimte voorzien waarop er bloemen kunnen geplaatst worden.
 • Bij een asverstrooiing kan een gedenkplaatje worden aangebracht op de gedenkzuil die zich in de omgeving van de strooiweide bevindt. De nabestaanden dienen dit plaatje aan te kopen bij één van de firma's, aangesteld door het gemeentebestuur.
 • Behoudens toestemming van de burgemeester, is op de gemeentelijke begraafplaatsen elke plaatsing van graftekens en alle bouw-, beplantings- of aanaardingswerk toegelaten op werkdagen van 8.00 u tot 16.00 u. Dus niet op zon- en feestdagen en ook niet vanaf de voorlaatste werkdag van oktober tot en met 2 november.
  Deze werken moeten minstens twee werkdagen vooraf gemeld worden aan het gemeentebestuur via e-mail: burgerzaken@aalter.be.
  Deze voorschriften zijn echter niet van toepassing op de werken die noodzakelijk zijn voor het beheer van de begraafplaatsen en die moeten uitgevoerd worden door het gemeentebestuur of door derden in opdracht van het gemeentebestuur.

Onderhoud graftekens

Het onderhoud van de graftekens op de gemeentelijke begraafplaatsen gebeurt door de belanghebbenden.