Begraafplaatsen

Bekijk de locaties van de begraafplaatsen


Het begraven, het plaatsen van graftekens, de vormen van lijkbezorging, het bezoek enz. wordt geregeld in een politiereglement. 

Ligging en bereikbaarheid

 • Aalter-centrum: bereikbaar via de Lostraat en de Sint-Corneliusparking of via Aard (en de gelijknamige parking).
 • Sint-Maria-Aalter: rond de kerk, aan het kruispunt Wingenestraat-Aalterstraat.
 • Bellem: aan de kerk, toegankelijk via de Bellemdorpweg en de Lotenhullestraat.
 • Lotenhulle: langs de Barelstraat.
 • Poeke: rond de kerk, toegankelijk via de Poekedorpstraat en de Ruiseleedsestraat.
 • Knesselare: aan de kerk, ingang via Groene Vijvers en De Plaats.
 • Ursel: Schaperstraat.

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

Vormen van lijkbezorging

De mogelijkheden voor lijkbezorging zijn (op alle begraafplaatsen):

 • Begraving in volle grond, zowel van een kist als een asurne.
 • Bijzetting van een kist of asurne in een grafkelder.
 • Bijzetting van een asurne in een urnenkelder.
 • Bijzetting van een asurne in een columbarium: in Aalter-centrum gebeurt dit in pijlers, elders in een wand.
 • Uitstrooiing van de as.

Graftekens

 • Op de gemeentelijke begraafplaatsen mogen de graftekens in geen geval de afmetingen van het graf overschrijden en moeten ze geplaatst worden op de voorgeschreven lijnrichting.
 • De aanplantingen mogen niet hoger zijn dan 50 cm of de grenzen van het graf of van de geconcedeerde grond overschrijden.
 • De bloemen en aandenkens moeten geplaatst worden binnen de maximum oppervlakte van de percelen/graftekens. Bloemen die geplaatst zijn buiten de vastgestelde ruimte, kunnen door de gemeentelijke diensten verwijderd worden. Er mogen geen putten gegraven worden buiten de maximum bepaalde ruimte.
 • Maximumafmetingen van graftekens:
   
   

  lengte

  breedte

  hoogte

  gewone graven

  215 cm

  80 cm

  120 cm

  grafkelders

  225 cm

  93 cm (1–2 pers.)

  186 cm (3–4 pers.)

  120 cm

  urnengraven

  70 cm

  35 cm

  2-15 cm

   
 • De graftekens moeten vervaardigd zijn uit duurzame materialen (op urnengraven is enkel arduin en graniet toegestaan). Ze moeten stevig geplaatst zijn in overeenstemming met de gegeven lijnrichting. Losliggende steenslag mag niet worden aangewend.
 • Bij overtreding en na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling, wordt op bevel van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot de wegneming van de materialen op kosten van de overtreder.
 • Op de begraafplaatsen mogen de opschriften en de grafschriften niet van die aard zijn om de welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden verschuldigde eerbied te storen. De graftekens moeten in goede staat onderhouden worden.
 • Behoudens toestemming van de burgemeester, is op de gemeentelijke begraafplaatsen elke plaatsing van graftekens en alle bouw-, beplantings- of aanaardingswerk toegelaten van maandag tot en met vrijdag tijdens de gewone werkuren van 8.00 u tot 12.00 u en van 13.30 u tot 16.30 u.
  Vanaf de voorlaatste werkdag van oktober tot en met 2 november zijn dergelijke werken niet toegelaten.
  Buiten deze dagen zijn kleine niet-storende onderhouds- en versierwerken wel toegelaten.
  Voormelde voorschriften zijn echter niet toepasselijk op de werken die noodzakelijk zijn voor het beheer van de begraafplaatsen en moeten uitgevoerd worden door het gemeentebestuur of derden in opdracht van het gemeentebestuur.
 • Elk voornemen tot plaatsing, wijziging, herstelling van vaste graftekens of -schriften moet minstens één werkdag vooraf meegedeeld worden aan de gemeentelijke diensten.

Onderhoud graftekens

Het onderhoud van de graftekens op de gemeentelijke begraafplaatsen rust op de belanghebbenden.

Onderhoud grafkelder

De concessienemer verbindt zich ertoe binnen de zes maanden na het verlenen van de concessie een grafteken te plaatsen om verwaarlozing te voorkomen.

Onderhoudsverzuim dat verwaarlozing uitmaakt, staat vast als het grafteken doorlopend onzindelijk, vervallen, ingestort of bouwvallig is. De verwaarlozing wordt vastgesteld in een akte van de burgemeester of zijn gemachtigde; die akte blijft een jaar bij het grafteken en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt.

Na het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling wordt op bevel van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot afbraak of tot het wegnemen van de materialen op kosten van de in gebreke gebleven familie.

Na het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling kan de gemeenteraad een einde maken aan de concessie.

Onderhoud van een graf in volle grond

Als binnen het jaar na begraving geen grafteken geplaatst werd, bakent het gemeentebestuur het perceel af.