Gouden Nestor

De Seniorenadviesraad engageert zich om periodiek een senior van minstens 75 jaar uit Aalter te danken en te huldigen voor zijn jarenlange en belangeloze inzet voor een persoon of groepering uit onze maatschappij.

Zowel binnen Aalterse seniorenverenigingen, maar ook daarbuiten, wordt getracht zoveel mogelijk mensen in te lichten over dit initiatief en hen aan te moedigen om nominaties aan te brengen.

De huldiging vindt doorgaans plaats tijdens of rond de Week van de ouderen.

Laureaten 

  • 2010: de heer Gerard Smessaert,voorgedragen door Goossens Christina, Van Blankenberghe Willy en De Schuyter Julien.
  • 2011: de heer en mevrouw Marcel Wille en Julia De Muer, voorgedragen door de heer Johan Van Oyen van de vzw Pasar Aalter.
  • 2012: mevrouw Elisabeth "Betty" Paffenholz, voorgedragen door mevrouw Vera Verdickt.
  • 2014: de heer Gerard De Vrient, voorgedragen door de heer Stefaan Wille van de Gezinsbond.