Gouden Nestor

De Seniorenadviesraad engageert zich om periodiek een senior van minstens 75 jaar uit Aalter te danken en te huldigen voor zijn jarenlange en belangeloze inzet voor een persoon of groepering uit onze maatschappij.

Zowel binnen Aalterse seniorenverenigingen, maar ook daarbuiten, wordt geprobeerd zoveel mogelijk mensen in te lichten over dit initiatief en hen aan te moedigen om nominaties aan te brengen.

De huldiging vindt doorgaans plaats tijdens of rond de 'Ouderenweek'.

Laureaten 

  • 2010: de heer Gerard Smessaert
  • 2011: de heer en mevrouw Marcel Wille en Julia De Muer
  • 2012: mevrouw Elisabeth "Betty" Paffenholz
  • 2014: de heer Gerard De Vrient
  • 2017: de heer Christian Rutsaert
  • 2022: de heer Karel Bockaert (foto)