Seniorenadviesraad Aalter

Stel je kandidaat voor de seniorenadviesraad


In onze maatschappij worden we geconfronteerd met steeds meer en grotere uitdagingen voor senioren. De seniorenadviesraad van Aalter wil de spreekbuis zijn van de Aalterse senioren en seniorenverenigingen. Vanuit deze functie willen we dan onze visie delen met de rest van de Aalterse bevolking, waarin we onze taak, onze activiteiten en onze visie op de toekomst toelichten.

De seniorenadviesraad:

  • behandelt alle kwesties op plaatselijk vlak die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks de 55-plussers aanbelangen;
  • heeft een ombudsfunctie met betrekking tot alle problemen van senioren in de gemeente;
  • is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen en op verzoek van het college van burgemeester en schepenen en de OCMW-raad van het OCMW-advies te verstrekken. Beide organen zullen advies vragen over alles wat specifiek de senioren aanbelangt;
  • heeft tot taak het seniorenwerk en de bejaardenzorg te bevorderen, en de integratie van senior in de samenleving te bewerkstelligen.

Samenstelling 

Algemene vergadering

Elke erkende Aalterse seniorenvereniging kan drie effectieve leden en drie plaatsvervangende leden aanduiden. Zowel de effectieve leden als de plaatsvervangende leden moeten ingeschreven zijn in de gemeente. Ze mogen geen deel uitmaken van de gemeenteraad of de OCMW-raad. De seniorenverenigingen zijn, zowel voor hun effectieve als voor hun plaatsvervangende vertegenwoordigers, verplicht vertegenwoordigers van beide geslachten aan te duiden.

De seniorenadviesraad komt minstens vier maal per jaar samen op uitnodiging van de voorzitter. De vergadering vindt bij voorkeur plaats op een tweede dinsdag van de maand.

Seniorenverenigingen die aan de Seniorenadviesraad willen deelnemen, moeten hun gemotiveerde kandidatuur indienen bij de Voorzitter van de Seniorenadviesraad. De kandidatuur kan worden aanvaard bij 2/3de meerderheid in de Algemene Vergadering.

Personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt door hun deskundigheid of persoonlijke inzet ten dienste van senioren, kunnen met gewone meerderheid als deskundige zetelen in de Algemene Vergadering van de Seniorenadviesraad.

Openingsuren

elke tweede dinsdag van de maand 

12 september 2023

17 oktober 2023

14 november 2023

12 december 2023

telkens om 9h30 

adviesen kunnen altijd ingediend worden, bij secretaris 

Adres

Adres
Flabbaertstraat 4, 9910Aalter
GSM
0472/625720
E-mail
dirk@dclaeys.be

Contact

Claeys Dirk

Adres
Flabbaertstraat 4 , 9910Knesselare
GSM
0472/625720
E-mail
dirk@dclaeys.be

Voorzitter

Jozef Van De Walle

Secretaris

Claeys Dirk

Adres
Flabbaertstraat4 
GSM
0472/625720