Geestelijk welzijn


Maak je je zorgen om het (geestelijk) welzijn van je kind? Blijf niet te lang met je vragen zitten. Spreek iemand aan die je kan doorverwijzen naar gepaste begeleiding of die je misschien zelf al een antwoord kan geven.

Bespreek je zorgen met je onthaalouder, crèche of school of neem contact op met Kind en Gezin of het CLB.


Therapie en psychologie

Psycholoog

Bekijk een overzicht van (kinder)psychologen op www.vind-een-psycholoog.be.

Sommige mutualiteiten geven een tussenkomst bij een bezoek aan een therapeut of psycholoog. Bekijk de vergelijking tussen de verschillende mutualiteiten.

Voor meer informatie kun je steeds contact opnemen met jouw mutualiteit.

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

Ouders kunnen bij het CGG terecht voor opvoedings- en ontwikkelingsproblemen voor hun kind(eren). Je kan er ook terecht voor (voordelige) therapeutische begeleiding en een kinder- en jongerenwerking.

TEJO

TEJO biedt therapeutische ondersteuning aan jongeren tussen de 10 en de 20 jaar. De therapie is gratis, kortdurend en wordt gegeven door professionele hulpverleners op vrijwillige basis.

Je kan vrij langsgaan tijdens de openingsuren of een afspraak maken.

Een TEJO-huis vind je in Gent of in Brugge

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)

Het CAW kan je ondersteunen met vragen naar psychologische begeleiding, praktische ondersteuning, crisissituaties... Jongeren kunnen terecht bij het JAC.


Middelengebruik

Bij Drugpunt kan je terecht voor informatie, advies en begeleiding rond middelengebruik. Dit in de brede betekenis van het woord: alcohol, drugs, maar ook gokken, gamen en overmatig internetgebruik. Bij zware problemen wordt samen gezocht naar geschikte hulpverlening.


Online hulpverlening

Via verschillende websites kun je via e-mail, chat of telefonisch je vraag of probleem bespreken met een hulpverlener. Via watwat.be vind je een lijst van verschillende hulpverleners. Afhankelijk van je vraag kun je bij een van hen terecht.

WatWat en NokNok bieden heel wat info over verschillende thema's waar kinderen en jongeren vragen over kunnen hebben.

Op de website van Fit in je Hoofd kom je tot slot meer te weten over mentale veerkracht.