Erkennen van een vereniging

Vraag je erkenning aan


Aalterse verenigingen kunnen zich gratis laten erkennen door het gemeentebestuur. Met de erkenning geeft het gemeentebestuur ook een blijk van waardering en vertrouwen in jouw vereniging.

Waarom erkennen?

 • Voorwaarde om aanspraak te maken op subsidies.
 • Lagere tarieven bij het huren van zalen.
 • Gratis gebruik van gemeentelijke promotiekanalen, zoals de gemeentelijke website, UiT in Aalter/UiT in Vlaanderen, de Aalter app, de gemeentelijke nieuwsbrief en het slim stadsmeubilair. 

Voorwaarden

 • De vereniging is niet discriminerend bij ledenwerving en beoogt geen doel dat een discriminerende inslag kan hebben (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 2).
 • De zetel van de vereniging (het adres van de eerste contactpersoon) bevindt zich op het grondgebied van de gemeente.
 • De werking ontplooit zich op het grondgebied van de gemeente tenzij men kan bewijzen dat de activiteiten niet op dit grondgebied kunnen beoefend worden of beperkt worden tot het grondgebied van de gemeente.
 • De werking richt zich in de eerste plaats tot de inwoners van de gemeente.
 • De vereniging (of de koepelvereniging) kan een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voorleggen.
 • De vereniging heeft een rekening op naam van de vereniging.
 • De vereniging bestaat uit minstens vijf leden, waarvan 3 verantwoordelijken die woonachtig zijn op een verschillend Aalters adres.
 • De meerderheid van de leden woont in Aalter.
 • De vereniging dient bij haar erkenningsaanvraag een activiteitenverslag in, waaruit minstens drie maanden actieve werking blijkt.

Hoe laten erkennen?

 1. Vul het aanvraagformulier in (digitaal of op papier). 
 2. Het formulier wordt voor advies voorgelegd aan de betrokken adviesraad.
 3. Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing tot erkenning.

Prijs?

Het laten erkennen van een vereniging is gratis.