Erkennen van een vereniging

Vraag je erkenning aan


Wat is een erkenning?

Aalterse verenigingen kunnen zich door het gemeentebestuur laten erkennen als Aalterse erkende vereniging. Met de erkenning geeft het gemeentebestuur ook een blijk van waardering en vertrouwen in uw vereniging.

Waarom erkennen?

De erkenning van een vereniging door het gemeentebestuur biedt een aantal voordelen, zoals het recht op een financiële subsidie. Erkende verenigingen krijgen ook lagere tarieven bij het huren van zalen. Bovendien is de erkenning een voorwaarde voor het publiceren van activiteiten op de gemeentelijke website, de app, in de nieuwsbrief... Daarenboven kan een erkende vereniging zichzelf voorstellen op de gemeentelijke website.

Voorwaarden?

Er zijn enkele voorwaarden waaraan uw vereniging moet voldoen om te kunnen worden erkend. Deze zijn bepaald in het Algemeen reglement voor de adviesraden (kortweg A.R.A.R. genaamd) van 10 maart 2014. Artikel 8 van dit reglement stelt volgende voorwaarden voorop:
  • De vereniging is niet discriminerend bij ledenwerving en beoogt geen doel dat een discriminerende inslag kan hebben (cf. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 2),
  • De zetel van de vereniging (i.c. het adres van de eerste contactpersoon) bevindt zich op het grondgebied van de gemeente,
  • De werking ontplooit zich op het grondgebied van de gemeente tenzij men kan bewijzen dat de activiteiten niet op dit grondgebied kunnen beoefend worden of beperkt worden tot het grondgebied van de gemeente,
  • De werking richt zich in de eerste plaats tot de inwoners van de gemeente;
  • De vereniging (of de koepelvereniging) kan een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voorleggen,
  • De vereniging heeft een rekening op naam van de vereniging,
  • De vereniging bestaat uit minstens vijf leden, waarvan 3 verantwoordelijken die woonachtig zijn op een verschillend Aalters adres,
  • De meerderheid van de leden woont in Aalter;
  • De vereniging dient bij haar erkenningsaanvraag een activiteitenverslag in, waaruit minstens drie maanden actieve werking blijkt.

Hoe laten erkennen?

Indien een vereniging zich wil laten erkennen, dient ze hiervoor het aanvraagformulier in. Dit aanvraagformulier wordt voor advies voorgelegd aan de betrokken adviesraad. Het is het college van burgemeester en schepenen dat de uiteindelijke beslissing neemt. Je kan dit formulier ook verkrijgen in het gemeentehuis.

Prijs?

Het laten erkennen van een vereniging is gratis.