Erkenning van een vereniging

Vraag je erkenning aan


Aalterse verenigingen kunnen zich gratis laten erkennen door het lokaal bestuur. Met de erkenning geeft het lokaal bestuur ook een blijk van waardering en vertrouwen in jouw vereniging.

Voordelen

Voorwaarden

 • De vereniging is niet discriminerend bij ledenwerving en beoogt geen doel dat een discriminerende inslag kan hebben.
 • De zetel van de vereniging (voorzitter, secretaris of penningmeester) bevindt zich op het grondgebied van de gemeente.
 • De werking ontplooit zich op het grondgebied van de gemeente, tenzij men kan bewijzen dat de activiteiten niet op dit grondgebied kunnen beoefend worden of beperkt worden tot het grondgebied van de gemeente.
 • De werking richt zich in de eerste plaats tot de inwoners van de gemeente.
 • De vereniging (of koepelvereniging) kan een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voorleggen.
 • De vereniging heeft een rekening op naam van de vereniging.
 • De vereniging bestaat uit minstens 5 leden (inclusief bestuursleden), waarbij 3 verantwoordelijken elk wonen op een ander adres in Aalter.
 • De vereniging dient bij haar erkenningsaanvraag een activiteitenverslag in, waaruit minstens drie maanden actieve werking (vergaderingen, activiteiten …) blijkt.
 • De vereniging is opgericht door private personen en heeft geen winstoogmerk voor de individuele leden tot doel.
 • Een vereniging kan slechts één erkenning krijgen in één van de categorieën klantentypes:
 1. Jeugdvereniging / jeugdbeweging
 2. Seniorenvereniging
 3. Sportieve vrijetijdsbesteding
 4. Economische vereniging
 5. Milieu- en natuurvereniging
 6. Welzijnsvereniging
 7. Culturele verenigingen
 8. Sportvereniging 
 9. Sportvereniging met jeugdwerking in competitie

Hoe laten erkennen?

Voeg zeker alle gevraagde bijlagen toe!

Het college van burgemeester en schepenen neemt daarna de beslissing tot erkenning. Je ontvangt een schriftelijk antwoord, zodra deze aanvraag de procedure heeft doorlopen.

Opgelet!

 • Je kan tijdens de periode van erkenning steeds gevraagd worden om je actieve werking aan te tonen.
 • Het bestuur kan de erkenningsprocedure steeds herstarten, mits motivatie.
 • Het bestuur kan de erkenning intrekken als de vereniging niet langer aan de voorwaarden tot erkennen voldoet, de actieve werking niet wil/kan aantonen of de vereniging onrechtmatig gebruik maakt van de gemeentelijke dienstverlening.

Nieuw! Geen automatisch lidmaatschap adviesraad

Deze erkenning is niet meer automatisch gekoppeld aan het lidmaatschap van een adviesraad. Deze dient afzonderlijk en volledig naar keuze aangevraagd te worden aan de betreffende adviesraad

Prijs?

Het laten erkennen van een vereniging is gratis.