Draaiboek organisatie evenement

Een werkdocument die de organisatie van een activiteit in detail beschrijft. Zo hoef je slechts één aanvraag in te dienen die alles omvat: het huren van materiaal en accommodatie, aanvragen van vergunningen en parkeerverboden...

Zo hoef je slechts één enkele aanvraag in te dienen, zoals het huren van materiaal en¬†accommodatie, aanvragen van¬†vergunningen en parkeerverboden...¬†

Je vult het draaiboek in en bezorgt het aan de cel Gebruiksbeheer en evenementen.

Na afloop wordt jouw activiteit geëvalueerd, om mogelijke knelpunten in kaart te brengen en indien nodig verbeterpunten voor te stellen. Het daartoe bestemde formulier wordt ter beschikking gesteld door de cel Gebruiksbeheer en evenementen.