Dementievriendelijk Aalter

Het is van groot belang om het taboe rond dementie te doorbreken en te voorkomen dat zowel dementerenden als hun mantelzorgers geïsoleerd geraken. Kortom, een dementievriendelijk klimaat creëren waarin personen met dementie en hun mantelzorgers ondersteund worden en de kans krijgen om verder deel te nemen aan het openbare leven.

Samen uit

  • Samenwerking: Lokale economie, handelaars in Aalter
  • Werken aan een genuanceerde beeldvorming, doorgeven van kennis en informatie, werk maken van een betere integratie, kans bieden tot meer ontmoetingen tussen de gemeenschap en personen met dementie, creëren van een veilige samenleving voor personen met dementie.

Samen tuinen

  • Samenwerking: scholen, lokaal dienstencentrum
  • Natuur gebruiken als middel tot contact nemen met personen met dementie.
  • Mogelijkheden creëren tot spontane ontmoetingen tussen verschillende mensen
  • Een rustpunt bieden voor personen met dementie, hun mantelzorgers en andere tuiniers/wandelaars, de kans bieden om groene vingers te houden en te maken.

Samen wandelen

  • Een aangenaam en ontspannen moment hebben die bijdraagt tot het welzijn van personen met dementie en hun mantelzorgers