Dementie Inclusief

Engagementsverklaring

Op dinsdag 26 september 2017 werd het startschot gegeven van het project 'Dementie Inclusief' met de theatermonoloog 'Va is Koning'. De familiewerkgroep dementie 'De Babbelaar' zet, samen met lokale (senioren)verenigingen, thuiszorgorganisaties, apothekers, artsen, vrijwilligers en het gemeentebestuur haar schouders onder het project 'Dementie Inclusief' in het kader van een dementievriendelijke gemeente.

Doelstellingen 

  • We richten ons naar iedere Aalternaar, ongeacht of hij of zij al geconfronteerd worden met dementie of niet.
  • We gaan werken aan een genuanceerde en realistische beeldvorming rond dementie.
  • We engageren ons om te helpen bij het bespreekbaar maken van de ziekte en ons in te zetten om meer kennis over dementie te verspreiden.
  • We streven naar een maximale integratie van personen met dementie in het dagelijkse leven en proberen bestaande drempels te beperken.
  • We hebben ook aandacht voor de omgeving, de mantelzorgers rond de persoon met dementie en willen deze mee ondersteunen.

Partners

Volgende organisaties en verenigingen sloten zich al aan bij het project:

Lokaal bestuur Aalter, Gezinsbond Aalter-Centrum / Aalter-Brug, Seniorenadviesraad en OKRA-Aalter-Centrum, Samana Ziekenzorg Aalter-Centrum, Huisartsenvereniging Regio Aalter, OKRA Sint-Maria-Aalter, Rode Kruis afdeling Aalter, lid van de Sociale Raad en Cultuurraad, expertisecentrum dementie Paradox. Familiegroep dementie De Babbelaar, wzc Veilige Have, lokaaldienstencentrum de Lelie, apotheek Dedeyne, Thuiszorg De zon, familiezorg West–Vlaanderen.

Daarnaast werden personen met dementie en hun mantelzorgers uitgenodigd om te participeren in de stuurgroep en de uitwerking van de projecten.

Empowerment en participatie van bij start!

Informatie verzamelen over dementie:

Nog vragen over dementie? Neem contact op met ECD Paradox:

Het logo van de geknoopte zakdoek werd voor het eerst gebruikt in 2010 tijdens de acties van Foton voor een dementievriendelijk Brugge. Het geldt als solidariteitssymbool en werd door mensen met dementie zelf gekozen.