Dagonderwijs

In elke woonkern is er een basisschool. Zowel voor het basisonderwijs als het secundair onderwijs is er keuze tussen gemeenschapsonderwijs en vrij onderwijs. Er is ook volwassenenonderwijs beschikbaar, maar geen gemeentelijk dagonderwijs. 


Gemeenschapsscholen


Vrije scholen


Volwassenenonderwijs