Charter voor biodiversiteit

Op 9 december 2010 tekende Aalter het Charter voor Biodiversiteit. Hierdoor engageren Aalter en Natuurpunt Aalter zich om zich in te zetten voor 10 ambitieuze acties. 

  1. Biodiversiteit aan de Kraenepoel verder herstellen
  2. Kasteeldomein van Poeke duurzaam beheren
  3. Natuurherstel in vallei van de Poekebeek, Zouter en langs de kanaalbermen
  4. Natuur in landbouwgebieden bevorderen
  5. Waterlopen en wegbermen als groene linten ontwikkelen
  6. Dreven behouden en herstellen
  7. Natuur in de bebouwde omgeving stimuleren
  8. Het gebruik van pesticiden beperken
  9. Handhaving van natuur en milieu
  10. Extra aandacht voor een adoptiesoort