Bijeenroeping van de politieraad - zitting van 26 juni 2023