Naar inhoud

Openbaarheid en bekendmakingen

Snel naar:

 


Openbaarheid

Elke burger kan bestuursdocumenten opvragen en inkijken, uitleg vragen of een kopie krijgen. Dit heet passieve openbaarheid van bestuur.

Je dient de aanvraag schriftelijk in, ter attentie van de gemeentesecretaris, via:

In de aanvraag vermeld je:

  • naam en adres (en/of de naam en het adres van de persoon voor wie je de aanvraag doet);
  • over welke documenten het gaat;
  • de vorm waarin je het bestuursdocument wil ontvangen (digitaal of papier).

Kom je toch liever naar het gemeentehuis, dan vragen we je de aanvraag inzagerecht in te dienen of ter plekke in te vullen.

De aanvraag tot openbaarmaking moet uiterlijk binnen vijftien kalenderdagen, na registratie van de aanvraag, beantwoord worden, schriftelijk, per fax of per e-mail. We verwijzen hierbij graag naar het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

De termijn van vijftien kalenderdagen kan verlengd worden als

  • een aanvraag kennelijk onredelijk is of op een te algemene wijze geformuleerd is. Dan begint een nieuwe termijn van 15 dagen te lopen vanaf het moment dat je jouw aanvraag gespecificeerd of vervolledigd hebt;
  • als  moet worden geoordeeld dat de gevraagde informatie niet tijdig te verzamelen is, of als de toetsing van de aanvraag tot openbaarmaking aan de uitzonderingen niet tijdig uit te voeren is. Dan  delen wij je mee dat de termijn van vijftien kalenderdagen verlengd wordt tot een termijn van dertig kalenderdagen.

Bekendmakingen

 
Gemeenteraad

Onderwerp Datum gemeenteraad Datum bekendmaking website

retributiereglement bibiliotheek

12 juni 2017: gemeenteraad 22/jun/17

Goedkeuring aanpassing huishoudelijk reglement gemeentelijke jeugdwerkingen

23 mei 2017: gemeenteraad 21/jun/17

Contantbelasting op afgifte van de omgevingsvergunning,
stedenbouwkundige en planologische attesten en openbare
onderzoeken

23 mei 2017: gemeenteraad 14/jun/17

Retributie op parkeren

23 mei 2017: gemeenteraad 14/jun/17

Retributie op restafval

23 mei 2017: gemeenteraad 14/jun/17

Retributiereglement 'gebruik van het lesmateriaal Academie voor
muziek, woord en dans'.

23 mei 2017: gemeenteraad 14/jun/17

Retributie inschrijvingsgeld Academie voor muziek, woord en dans.

23 mei 2017: gemeenteraad 14/jun/17

Bijhorende stukken gemeenteraad 19 december 2016

19 december 2016: gemeenteraad 13/dec/16

Belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen

6 maart 2017: gemeenteraad 13/maart/17

 

Lees de agenda's, de toelichtingen en de verslagen van de gemeenteraden.

 

College van burgemeester en schepenen

 

Onderwerp Datum collegezitting Datum bekendmaking website

Verslag collegezitting 26 juni 2017

26 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 18/jul/17

Verslag collegezitting 19 juni 2017

19 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 4/jul/17

Verslag collegezitting 12 juni 2017

12 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 29/jun/17

Verslag collegezitting 29 mei 2017

29 mei 2017: college van burgemeester en schepenen 27/jun/17

Verslag collegezitting 22 mei 2017

22 mei 2017: college van burgemeester en schepenen 16/jun/17

Verslag collegezitting 15 mei 2017

15 mei 2017: college van burgemeester en schepenen 2/jun/17

Verslag collegezitting 8 mei 2017

8 mei 2017: college van burgemeester en schepenen 2/jun/17

Verslag collegezitting 24 april 2017

24 april 2017: college van burgemeester en schepenen 2/jun/17

Verslag collegezitting van 10 april 2017

10 april 2017: college van burgemeester en schepenen 15/mei/17

Verslag collegezitting van 3 april 2017

3 april 2017: college van burgemeester en schepenen 28/apr/17

Verslag collegezitting van 27 maart 2017

27 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 12/apr/17

Verslag collegezitting van 20 maart 2017

20 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 5/apr/17

Verslag collegezitting van 13 maart 2017

13 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 4/apr/17

Verslag collegezitting van 6 maart 2017

6 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 27/mrt/17

Verslag collegezitting van 20 februari 2017

20 februari 2017: college van burgemeester en schepenen 16/mrt/17

Verslag collegezitting van 13 februari 2017

13 februari 2017: college van burgemeester en schepenen 13/mrt/17

Verslag collegezitting van 6 februari 2017

6 februari 2017: college van burgemeester en schepenen 2/mrt/17

Verslag collegezitting van 30 januari 2017

30 januari 2017: college van burgemeester en schepenen 24/feb/17

Verslag collegezitting van 23 januari 2017

23 januari 2017: college van burgemeester en schepenen 15/feb/17

Verslag collegezitting van 16 januari 2017

16 januari 2017: college van burgemeester en schepenen 7/feb/17

Verslag collegezitting van 9 januari 2017

9 januari 2017: college van burgemeester en schepenen 30/jan/17

Verslag collegezitting van 19 december 2016

19 december 2016: college van burgemeester en schepenen 30/jan/17

Verslag collegezitting van 12 december 2016

12 december 2016: college van burgemeester en schepenen 16/jan/17

Verslag collegezitting van 5 december 2016

5 december 2016: college van burgemeester en schepenen 16/jan/17

Verslag collegezitting van 28 november 2016

28 november 2016: college van burgemeester en schepenen 23/dec/16

 

Permanente reglementen en verordeningen

Onderwerp Datum gemeenteraadszitting Datum bekendmaking website

Momenteel zijn er geen permanente reglementen en verordeningen.

   

Tijdelijke reglementen en verordeningen

Tijdelijke verkeersregeling

Datum activiteit Onderwerp Locatie Datum collegezitting Datum bekendmaking website
3 juli - 1 oktober 2017

proefproject voor het invoeren van een zone 30

Hagepreekstraat 3 juli 2017: college van burgemeester en schepenen 6/juli/2017
3 juli - 1 oktober 2017

proefproject voor het invoeren van een parkeerverbod

Durmelaan t.h.v. firma Bekaert 3 juli 2017: college van burgemeester en schepenen 6/juli/2017
8 juli - 8 augustus 2017

wijziging verkeerssituatie

op- en afrittencomplex E40 3 juli 2017: college van burgemeester en schepenen 6/juli/2017
10 juli 2017

- Openstelling nieuwe oprit E40 richting Oostende.
- Verplichting verkeer op oude rondpunt tussen N37 en N409 de onderdoorgang van de brug E40 ter hoogte van de N409 te nemen.
- Voorrang verlenen aan het verkeer komende van de afrit E40 vanuit Gent op het verkeer komende van de N409.

op- en afrittencomplex E40

7 juli 2017: burgemeester wnd. 13/juli/17
10 - 14 juli 2017 en 7 - 11 aug 2017

Inname eerste rijvak

N44 ter hoogte van Esso

7 juli 2017: burgemeester wnd. 13/juli/17
13 juli 2017

Herdenking 35 jaar treinramp

Loskaaistraat, Hoefijzer, Spoorweglaan

3 juli 2017: college van burgemeester en schepenen 6/juli/2017
14 - 15 juli 2017 Poekefeesten

Vinktsestraat

3 juli 2017: college van burgemeester en schepenen 3/juli/2017
23 juli 2017

Fietscarwash en infopunt mobiliteit met muzikale intermezzo’s

Markt, Lostraat, Bellemstraat 3 juli 2017: college van burgemeester en schepenen 6/juli/2017
28 juli - 8 sept. 2017

Vergunning 10 lopende meter parkeerstrook

Brugstraat 33 17 juli 2017: college van burgemeester en schepenen 18/juli/17
8 - 15 aug. 2017

Augustuskermis

Bellem 17 juli 2017: college van burgemeester en schepenen 18/juli/17
12 aug. 2017

Wielerwedstrijd voor Juniores

Bellem 17 juli 2017: college van burgemeester en schepenen 18/juli/17
12 aug. 2017

Plage à Gogo

Nieuwendam, Manewaarde 17 juli 2017: college van burgemeester en schepenen 18/juli/17
12 aug. 2017

Wielerwedstrijden voor LWU-leden in Aalter-Brug

Weststraat, Sint-Godelievestraat, Buntelare, Doorn 17 juli 2017: college van burgemeester en schepenen 18/juli/17
13 aug. 2017

Namiddagmarkt

Bellemdorpweg, Nieuwstraat, Schoolstraat, A.L. Huxleystraat 17 juli 2017: college van burgemeester en schepenen 18/juli/17
13 aug. 2017

Pikdorserscross

Brug-Noord (deel tussen Oostmolen-Noord en Watermolenstraat) 17 juli 2017: college van burgemeester en schepenen 18/juli/17
7 - 31 aug. 2017

Uitvoering rioleringsaansluitingen

Sint-Maria-Aalterstraat en Creuselaan 17 juli 2017: college van burgemeester en schepenen 18/juli/17

 

Milieuvergunningen en bodemsaneringsprojecten

 

Soort bekendmaking Aanvrager Locatie Start bekendmaking Einde bekendmaking Datum bekendmaking website
Milieuvergunningsaanvraag klasse 1

FrieslandCampina Belgium nv

Venecolaan 17 en Brug Zuid 47  8/07/2017  6/08/2017  4/07/2017
Milieuvergunningsaanvraag klasse 1

AVEVE NV

Venecolaan 22  14/07/2017  13/08/2017  13/07/2017
Wijziging van milieuvergunningsvoorwaarden

De Sutter Pluimvee L.V.

Schoonberg 40  14/07/2017  13/08/2017  13/08/2017

Planologische attesten

Het studiebureau Adoplan diende bij de dienst Mer een onderzoek in tot milieueffectrapportage voor de aanvraag tot planologisch attest voor Debutrac, Urselweg 20 in Aalter. De aanvraag tot planologisch attest heeft tot doel een uitbreiding van het landbouwmechanisatiebedrijf Debutrac toe te laten.

De dienst Mer heeft op 2 mei 2017 beslist dat er aangetoond is dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

De definitieve versie van de screeningsnota en de beslissing kan je raadplegen op www.lne.be/mer-dossierdatabank. Je vindt de documenten via het dossiernummer SCRPL17033.

  • Start bekendmaking: 23 mei 2017
  • Einde bekendmaking: 22 juni 2017

Openbare onderzoeken

Omgevingsvergunningen

Soort vergunning Aanvrager Locatie Start openbaar onderzoek Sluiting openbaar onderzoek Datum bekendmaking website

Omgevingsvergunning

dossier OMV2017003159

 Mario Bruteyn – Anne Vandegeuchte voor exploitant Koen De Ketelaere Heirstraat 94  16/06/2017 15/07/2017 14/06/2017

Milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen

Via een openbaar onderzoek licht het gemeentebestuur je in over projecten en plannen (meestal met betrekking tot ruimtelijke ordening en leefomgeving). Een openbaar onderzoek vindt plaats vóór de aflevering van een vergunning of de definitieve goedkeuring van een plan. Tijdens een openbaar onderzoek kan je de plannen inkijken en er jouw mening over geven.

Soort vergunning Aanvrager Locatie Start openbaar onderzoek Sluiting openbaar onderzoek Datum bekendmaking website
Stedenbouwkundige vergunning Kurt Mouton Urselweg 10 22/06/2017 21/07/2017 26/06/2017
Stedenbouwkundige vergunning Conny Maenhout Weststraat 46 22/06/2017 21/07/2017 26/06/2017
Stedenbouwkundige vergunning Stefaan Van Eenoo - Coralie De Meyer Nauterkensstraat 19 22/06/2017 21/07/2017 26/06/2017
Stedenbouwkundige vergunning Co & Co Veldstraat 8 22/06/2017 21/07/2017 26/06/2017
Stedenbouwkundige vergunning Eandis Oud Leykenstraat 15/07/2017 14/08/2017 17/07/2017
Stedenbouwkundige vergunning

Marie Ann De Muyt

Oostmolen-Noord 7B

15/07/2017 14/08/2017 17/07/2017
Stedenbouwkundige vergunning

BVBA Brasserie Latem

Kortrijksesteenweg 9

15/07/2017 14/08/2017 17/07/2017
Stedenbouwkundige vergunning

Sander Defruyt & Tine Claeys

Oostmolenstraat 144A

15/07/2017 14/08/2017 17/07/2017
Stedenbouwkundige vergunning

Stijn Mathys & Hannelore De Coninck

Sportlaan 1 A

15/07/2017 14/08/2017 17/07/2017

 

Buurtwegen

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Bodemsaneringsprojecten

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Planologische attesten

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Onteigeningen

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Meer info

Relevante info