Belastingen

Het gemeentebestuur heeft nood aan inkomsten om de dienstverlening aan de burgers te realiseren en betalen. Het heft daarom belastingen voor bepaalde diensten en producten. Er zijn ook algemene belastingen die niet gekoppeld zijn aan een specifieke prestatie waar je als inwoner om verzoekt. Een overzicht van de gemeentelijke belastingen. 

Contantbelasting op administratieve stukken

Voor de dienstjaren 2018 tot en met 2019 wordt een contantbelasting geheven op de afgifte van administratieve stukken.

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Voor het aanslagjaar 2019 wordt een aanvullende gemeentebelasting gevestigd op de personenbelasting. De gemeenteraad besliste op 25 januari 2019 om het tarief vast te leggen op 5,9%. 

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Voor het dienstjaar 2019 worden 882 opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 worden 900 gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven.

Aan nieuwe bedrijven of handelszaken wordt een teruggave van 100% van de gemeentelijke opcentiemen terugbetaald voor het jaar dat ze hun nieuwe gebouwen in gebruik nemen.

Bedrijven, ondernemingen of handelszaken die hun bedrijfsgebouwen of handelszaak uitbreiden waardoor hun kadastraal inkomen met minstens 20% stijgt, kunnen voor dit gedeelte ook de volle 100% aan gemeentelijke opcentiemen voor het eerste jaar terugvragen. 

Belasting op terreinen voor openluchtcreatieve verblijven en tweede verblijven

De belasting op terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven en tweede verblijven bedraagt respectievelijk 150 euro per openluchtrecreatief verblijf (standplaats) en 751 euro per tweede verblijf.

Belasting op leegstaande woningen en gebouwen

Het gemeentebestuur heft een belasting op leegstaande woningen en gebouwen. De heffing varieert tussen 220 euro en 1300 euro, afhankelijk van de grootte van het pand.

Belasting op nachtwinkels

Vanaf 1 januari 2007 wordt er zowel een openingsbelasting als een jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels gelegen op het grondgebied van Aalter.

Saneringsbijdrage

Sinds 2004 streeft de Vlaamse decreetgever een integraal waterbeleid na, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de drinkwatermaatschappijen. Zij worden verantwoordelijk voor de sanering van het door hen geleverde drinkwater. Uitgaande van het principe 'de vervuiler betaalt', wordt op de facturen van het drinkwater een saneringsbijdrage aangerekend. Er bestaat dus een koppeling tussen het verbruikte water en de sanering ervan. Men spreekt bijgevolg van een vergoeding en niet van een belasting.