Asbestophaling

Opgelet corona-maatregel: omwille van het gebrek aan maskers, kunnen momenteel geen asbestzakken aangekocht worden. Ook de ophalingen liggen tijdelijk stil.

IVM zamelt, in samenwerking met het gemeentebestuur, kleine hoeveelheden asbestgolfplaten en asbestleien in tot eind maart 2022. De asbest-bigbags die je hiervoor moet gebruiken, kan je aankopen in het gemeentehuis Aalter-centrum en oppikken in het gemeentelijk magazijn.

Gezondheid

Asbest is een natuurlijk mineraal met hitte­bestendige en verstevigende eigenschappen dat in meer dan 3.500 bouwmaterialen werd verwerkt. Asbesthoudend materiaal levert vooral ge­vaar op als het op de verkeerde manier ver­wijderd of bewerkt wordt. Asbestvezels zijn vooral gevaarlijk bij inademing. Voor je zelf begint af te breken, lees ook de beschikbare informatie over asbest om jezelf en je omgeving te beschermen.

Wat en hoe aanbieden?

Het materiaal dat je kan laten ophalen is:

 • énkel golfplaten of leien bij particulieren. Dus: géén buizen, brokstukken,...géén losse asbest;
 • aangeboden in een asbest-bigbag of asbestplatenzak;
 • beperkt tot maximum twee asbestzakken per adres.

Voor grotere oppervlakten raden IVM en de OVAM de ver­wijdering door een professionele firma aan, zodat dit op een veilige manier gebeurt met minimum aan hinder voor de buren.

Waar kan ik mijn zakken aankopen?

Je kan de asbestplatenzakken en de bigbags kopen aan de balie in het gemeentehuis Aalter-centrum (Eu­ropalaan 22). Afhalen kan daarna met betalingsbewijs in het gemeente­lijk magazijn (Oostmolenhoek 10), elke werkdag van 8.00 u tot 12.00 u en van 13.00 u tot 16.45 u.

Hoeveel zakken kan ik aankopen en wat kost mij dat?

 • twee asbestplatenzakken/bigbags per adres, inclusief twee PBM-kits, on­geacht één of twee zakken worden aangekocht (overall, mondmasker, handschoenen). Kostprijs per zak bedraagt 30 euro.
  Er zijn twee verschillende groottes van asbestplatenzakken:
  3,10 m/ 1,10 m/ 0,3 m
  2,20 m/ 1,10 m/ 0,3 m
  of je kiest voor een bigbag voor asbestleien van ongeveer 1 m³.

De betaling kan zowel cash als elektronisch gebeuren.

 • kleine asbestzakken (80/120cm) (voor het vervoeren van kleinere stukken asbest naar het recyclagepark) zijn gratis, max. 1 zak per bezoek aan het recyclagepark.

Kan ik extra veiligheidskits bekomen?

Extra PBM-kits kan je aankopen aan de balie in het gemeentehuis Aalter-centrum en kosten 10 euro per kit. Deze kunnen tevens met het betalingsbewijs afgehaald worden in het gemeentelijk magazijn.

Ophaaldata 2020 voor asbestplatenzakken en/of-bigbags

Opgelet corona-maatregel: de ophalingen gaan tijdelijk niet door. 

Opgelet: de aanvragen voor ophaling moeten ten laatste ingediend worden bij IVM de donderdag vóór de ophaalweek via www.ivmmilieubeheer.be of tel. 09 218 90 17.

 • 10 februari 2020 - 14 februari 2020 (week 7)
 • 9 maart 2020 - 13 maart 2020 (week 11)
 • 13 april 2020 - 17 april 2020 (week 16) (geannuleerd)
 • 11 mei 2020 - 15 mei 2020 (week 20) (geannuleerd)
 • 8 juni 2020 - 12 juni 2020 (week 24)
 • 13 juli 2020 - 17 juli 2020 (week 29)
 • 10 augustus 2020 - 14 augustus 2020 (week 33)
 • 7 september 2020 - 11 september 2020 (week 37)
 • 12 oktober 2020 - 16 oktober 2020 (week 42)
 • 9 november 2020 - 13 november 2020 (week 46)

Aanvraag 'inname openbaar domein'

Indien de bigbag(s) of platenzak(ken) aangeboden worden op de openbare weg, moet er een inname open­baar domein te gebeuren. Een aanvraag hiervoor doe je via www.aalter.be/inname.

Aandacht!

Het aanleveren van asbesthoudend materiaal op het recyclagepark in de Durmelaan moet steeds in verpakte vorm gebeuren. Asbesthoudend materiaal vrij aan de omgeving, tijdens transport, wordt niet aanvaard.

Meer info

Lees het IVM-magazine rond de asbestophaling bij de bijlagen en ga eens kijken op www.ovam.be/omgaan-met-asbest.