Asbest


Asbest en gezondheid

Asbest is een natuurlijk mineraal met hitte­bestendige en verstevigende eigenschappen dat in meer dan 3.500 bouwmaterialen werd verwerkt. Asbesthoudend materiaal levert vooral ge­vaar op als het op de verkeerde manier ver­wijderd of bewerkt wordt. Asbestvezels zijn vooral gevaarlijk bij inademing.

Lees de brochure van IVM (IVM Magazine - extra editie asbest augustus 2023) en bescherm jezelf en je omgeving!


Particulieren

Hoe aanbieden?

Ophaling van asbest aan huis

IVM haalt asbesthoudend afval op aan huis bij particulieren. U kunt enkel hechtgebonden asbesttoepassingen (golfplaten, leien, onderdakplaten, schouwelementen …) aanbieden. Geen buizen, brokstukken of losse asbest.

Gebruik hiervoor speciale ‘bigbags’ of asbestplatenzakken, die je aankoopt in het gemeentehuis Aalter-centrum. Maak hiervoor een afspraak

Er geldt maximaal vier zakken per adres. Inwoners die voor september 2023 reeds één of twee zakken aangekocht hebben, kunnen nog extra zakken aankopen tot de maximale hoeveelheid van vier zakken per adres.

Belangrijk! Je biedt enkel hechtgebonden asbesttoepassingen (golfplaten, leien, onderdakplaten, schouwelementen ...) of leien aan. Dus: géén buizen, brokstukken of losse asbest. Niet-gebonden asbest kun je enkel laten verwijderen door een gespecialiseerde firma.

Tip! Bied je het asbestafval aan op de openbare weg? Dan moet je een inname openbaar domein aanvragen.

Aanbieden in het recyclagepark

Belangrijk: Zorg dat de kleine hoeveelheden hechtgebonden asbest goed verpakt zijn voordat je het aanbiedt in het recyclagepark. Asbestafval vrij aan de omgeving wordt niet aanvaard.

Heb je geen geschikte verpakking? Gebruik dan de gratis asbestzakken die je ophaalt in het recyclagepark Aalter-centrum. Maximaal twee zakken per adres.

Tip: Wil je meerdere asbestplaten afleveren? Maak dan gebruik van de thuisophaling. Dit is niet alleen praktischer, maar ook het veiligst! Voor grotere oppervlakten raden IVM en OVAM de ver­wijdering door een professionele firma aan, zodat dit op een veilige manier gebeurt met minimum aan hinder voor de buren.

Afmetingen zakken

 • Asbestplatenzak:
  • 3,10 m x 1,10 m x 0,30 m
  • 2,20 m x 1,10 m x 0,30 m.
 • 'Bigbag' voor asbestleien van ongeveer 1 m³ (0,90 m x 0,90 m x 1,20 m).
 • Asbestzakken:
  • 0,60 m x 1,00 m (voor kleine stukken)
  • 3,10 m x 1,00 m (kan twee platen bevatten)

Waar aankopen?

Je kan de asbestplatenzakken en de 'bigbags' kopen aan de balie in het gemeentehuis Aalter-centrum. Maak hiervoor een afspraak

Je haalt de asbestzakken gratis op in het recyclagepark Aalter-centrum

Prijs

30 euro per asbestplatenzak of 'bigbag':

Data ophaling asbest aan huis

Opgelet: de aanvragen voor ophaling moeten ten laatste ingediend worden bij IVM de woensdag voor de ophaalweek via de website van IVM of tel. 09 218 90 17.

 • 10-14 juni 2024
 • 8-12 juli 2024

 • 12-16 augustus 2024

 • 9-13 september 2024

 • 7-11 oktober 2024

 • 11-15 november 2024

 • 9-13 december 2024


Landbouwers

‘Nieuw’ kanaal, rechtstreeks via de OVAM!

Recent werd door de landbouwsector een ‘Protocol’ gesloten met de Vlaamse Regering waarin is opgenomen dat landbouwbedrijven gratis asbest kunnen laten ophalen op het bedrijf. De informatie hierover is te vinden op www.ovam.be/land-en-tuinbouwers.

Dit project staat los van het IVM-project en IVM noch haar deelnemende gemeenten komen hierin tussen.

IVM en gemeentebestuur

Samen met OVAM willen IVM en de aangesloten steden en gemeenten ook hechtgebonden asbesttoepassingen van bedrijven en verenigingen ‘aan huis’ ophalen.

Als landbouwer kan je per locatie tot twee containers voor asbestophaling (max. 400 m² of 30 m³) aanvragen. Dit is inclusief twee PBM-kits (overall, mondmasker en handschoenen), ongeacht of er één of twee containers worden gevraagd.

Extra PBM-kits zijn beschikbaar voor 10 euro en haal je op in het gemeentehuis Aalter-centrum. Maak hiervoor een afspraak

De gevraagde kosten dekken de ophaling en verwerking niet volledig, maar worden door IVM en OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) gedragen.

Voorwaarden

Eigenaar van een gebouw (woning, loods, dierenstal, …) dat, door de bouw in de periode vóór 1998, hechtgebonden asbesttoepassingen (golfplaten, leien, onderdakplaten, schouwelementen ...) bevat.

Prijs

170 euro per container.

Aanvraag


Bedrijven of vereniging

Ophaling van asbestplaten in containers!

Samen met de OVAM willen IVM en de aangesloten steden en gemeenten ook kleine hoeveelheden hechtgebonden asbesttoepassingen van daken van bedrijven en verenigingen ‘aan huis’ ophalen. 

Bedrijven met een vestiging in Aalter of Aalterse verenigingen kunnen max. 2 afzetcontainers (samen ca. 30m³) reserveren voor het inzamelen van asbestplaten op hun bedrijf of zetel.

Dankzij de OVAM-subsidies is de bijdrage beperkt tot € 170/container.

Voorwaarden

 • vereniging: Aalterse erkende vereniging.
 • kmo: zelfstandig bedrijf met minder dan 250 werknemers én met een jaaromzet van maximaal 50 miljoen euro óf een balanstotaal van maximaal 43 miljoen euro.

Prijs

170 euro per container.

Aanvraag

Het lokaal bestuur bezorgt de aanvraag aan IVM, die vervolgens de door hen aangestelde ophaalfirma contacteert. Deze firma neemt op zijn beurt afspreekt met het bedrijf voor plaatsing/ophaling van de container (container voorzien van een afsluitbare bigbag, zodat bij transport geen vezels worden verspreid).

Extra PBM-kits zijn beschikbaar voor 10 euro en haal je op in het gemeentehuis Aalter-centrum. Maak hiervoor een afspraak

Opgelet: het gaat enkel om het plaatsen van de container (m.i.v. het laten verwerken van het asbest); het verwijderen van de platen van het dak maakt géén onderdeel uit van het project en de aanvrager kiest of hij zelf het dak demonteert, dan wel of hij een erkende aannemer aanstelt om de platen naar beneden te halen.


Tijdelijke premie omvorming asbestdak tot zonnedak

Vlaanderen telt meer dan 350.000 niet-residentiële en niet-verwarmde gebouwen, zoals loodsen en stallen, die veel asbest bevatten. Heel wat eigenaars stellen de interessante investering in zonnepanelen uit omdat er een verbod is op de plaatsing van zonnepanelen op asbestdaken. Daarom is er nu een tijdelijke premie voor wie in 2022 zijn asbestdak saneert en omvormt tot zonnedak. 

Meer informatie over deze tijdelijke premie vind je op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.