Asbest


Asbest en gezondheid

Asbest is een natuurlijk mineraal met hitte­bestendige en verstevigende eigenschappen dat in meer dan 3.500 bouwmaterialen werd verwerkt. Asbesthoudend materiaal levert vooral ge­vaar op als het op de verkeerde manier ver­wijderd of bewerkt wordt. Asbestvezels zijn vooral gevaarlijk bij inademing.

Lees de brochure van IVM (IVMmagazine - extra editie asbestophaling) en bescherm jezelf en je omgeving!


Particulieren

Hoe aanbieden?

Ophaling van asbest aan huis

IVM haalt, in samenwerking met het gemeentebestuur, kleine hoeveelheden asbestgolfplaten en asbestleien op bij particulieren. Dit tot eind maart 2022.

Gebruik hiervoor speciale ‘bigbags’ of asbestplatenzakken, die je aankoopt in het gemeentehuis Aalter-centrum. Maximum twee zakken per adres.

Belangrijk! Je biedt enkel asbesthoudende golfplaten of leien aan. Dus: géén buizen, brokstukken of losse asbest.

Tip! Bied je het asbestafval aan op de openbare weg? Dan moet je een inname openbaar domein aanvragen.

Aanbieden in het recyclagepark

Belangrijk: Zorg dat het asbesthoudend materiaalgoed goed verpakt is vooraleer je het aanbiedt in het recyclagepark. Asbestafval vrij aan de omgeving wordt niet aanvaard.

Heb je geen geschikte verpakking? Gebruik dan de gratis asbestzakken die je ophaalt in het recyclagepark Aalter-centrum. Maximum twee zakken per adres.

Tip: Wil je meerdere asbestplaten afleveren? Maak dan gebruik van de thuisophaling. Dit is niet alleen praktischer, maar ook het veiligst! Voor grotere oppervlakten raden IVM en OVAM de ver­wijdering door een professionele firma aan, zodat dit op een veilige manier gebeurt met minimum aan hinder voor de buren.

Afmetingen zakken

 • Asbestplatenzak:
  • 3,10 m x 1,10 m x 0,3 m
  • 2,20 m x 1,10 m x 0,3 m.
 • 'Bigbag' voor asbestleien van ongeveer 1 m³.
 • Asbestzakken:
  • 1,20 m x 0,80 m (voor kleine stukken)
  • 2,10 m x 0,80 m (kan twee platen bevatten)

Waar aankopen?

Je kan de asbestplatenzakken en de 'bigbags' kopen aan de balie in het gemeentehuis Aalter-centrum (Eu­ropalaan 22).

Je haalt de asbestzakken gratis op in het recyclagepark Aalter-centrum

Prijs

30 euro per asbestplatenzak of 'bigbag':

 • Verwerkings- en transportkosten inbegrepen.
 • Twee veiligheidskits met overall, mondmasker en handschoenen (PBM-kits) inbegrepen. Extra PBM-kits zijn beschikbaar voor 10 euro en haal je op in het gemeentehuis Aalter-centrum.

Data ophaling asbest aan huis

Opgelet: de aanvragen voor ophaling moeten ten laatste ingediend worden bij IVM de donderdag vóór de ophaalweek via de website van IVM of tel. 09 218 90 17.

 • 8-12 februari 2021
 • 8-12 maart 2021
 • 12-16 april 2021
 • 10-14 mei 2021
 • 7-11 juni 2021
 • 12-16 juli 2021
 • 9-13 augustus 2021
 • 13-17 september 2021
 • 11-15 oktober 2021
 • 8-12 november 2021

Landbouwers

IVM haalt, in samenwerking met het gemeentebestuur, asbest op bij landbouwbedrijven. Dit tot eind maart 2022.

Als landbouwer kan je per locatie tot twee containers voor asbestophaling (max 400 m² of 30 m³) aanvragen. Dit is inclusief twee PBM-kits (overall, mondmasker en handschoenen), ongeacht of er één of twee containers worden gevraagd.

Extra PBM-kits zijn beschikbaar voor 10 euro en haal je op in het gemeentehuis Aalter-centrum.

De gevraagde kosten dekken de ophaling en verwerking niet volledig, maar worden door IVM en OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) gedragen.

Voorwaarden

Eigenaar van een gebouw (woning, loods, dierenstal …) dat, door de bouw in de periode voor 1998, asbesthoudende golfplaten bevat.

Prijs

170 euro per container.

Aanvraag


Meer info

IVM Milieubeheer

OVAM (omgaan met asbest)