Aanvraag rijbewijs

Maak een afspraak


Wat meebrengen?

  • Elektronische identiteitskaart (eID)
  • Een aanvraagformulier dat het examencentrum aflevert.
  • Voor een rijbewijs C en D het attest van vakbekwaamheid.
  • Eventueel een rijgeschiktheidsattest dat de arbeidsgeneesheer aflevert (groep 1 / groep 2).
  • Getuigschrift van onderricht – bekwaamheidsattest (categorie AM en A, BE, C en D).
  • Attest van de politie wanneer je je rijbewijs bent verloren of bij diefstal.

Bedrag

26 euro.