Psychosociale hulp

Heb je persoonlijke, relationele of familiale problemen (zoals problemen met uw partner, opvoeding van de kinderen, de opvang voor de ouders, verslaving, eenzaamheid, ...), dan zal de maatschappelijk werker een luisterend oor bieden. Indien nodig en als je dit wenst, zal de maatschappelijk werker je doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

Hoe aanvragen?

  • Neem contact op met jouw maatschappelijk werker.
  • De maatschappelijk werker zal je inlichten en/of adviezen geven waarmee je op weg kan.
  • Voor specifieke problemen kan je doorverwezen worden naar andere diensten.