Veiligheid voorop in Aalter - BIN

Gepubliceerd op dinsdag 16 januari 2024
Veiligheid en zich veilig voelen zijn voor iedereen van belang. En daar kan je ook zelf aan meewerken, bijvoorbeeld door lid te worden van het BIN (BuurtInformatieNetwerk) in jouw wijk. In Aalter zijn heel wat BIN’s actief.

Wat is een BIN?

Een buurtinformatienetwerk of BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen de politie, een BIN-coördinator en burgers, dat het veiligheidsgevoel binnen een wijk of buurt moet verhogen. In zo'n BIN wisselen politie en inwoners (razendsnel) info uit over verdachte gedragingen en het opsporen van mogelijke daders.

Hoe ontvang je een BIN-bericht?

Bij dringende meldingen zoals een inbraak op heterdaad of verdachte handelingen, kan de politie een sms- of spraakbericht versturen. Je ontvangt enkel een bericht wanneer je in de betrokken buurt woont.

Voor minder dringende, informatieve berichten worden e-mails verstuurd, zoals voor het delen van preventietips of als bijkomende vorm van buurtonderzoek.

Gratis, op het platform van BE-Alert

Sinds 1 januari 2024 maakt de nieuwe politiezone Aalter/Maldegem gebruik van BIN-Alert voor de BIN-werking. Die module is geënt op BE-Alert, het alarmeringssysteem van het Nationaal Crisiscentrum dat je bij een noodsituatie verwittigt via sms, telefoon of e-mail. Zo kan je bijvoorbeeld snel de nodige aanbevelingen krijgen om ramen en deuren te sluiten bij een brand.

Dat netwerk wordt nu ook ingezet voor de BIN-werking. De overstap naar het nieuwe platform zorgt ervoor dat het lidmaatschap van een BIN voor de burger volledig gratis wordt. Het lokaal bestuur neemt de kosten volledig voor zijn rekening.

Leden van de bestaande BIN's stappen automatisch over op het nieuwe systeem. Zij hoeven dus zelf geen actie te ondernemen.

Waarom inschrijven op BIN-Alert?

Een BIN werkt preventief tegen inbraken, diefstallen en criminaliteit, en houdt je persoonlijk op de hoogte van de veiligheidssituatie in jouw omgeving. Het lokaal bestuur doet bij deze een warme oproep om het BIN-netwerk in jouw wijk of buurt – als dat er is – te vervoegen.

Hoe aansluiten?

Burgers die zich willen aansluiten op een bestaand BIN, kunnen nagaan op politie.be - zone Aalter/Maldegem of in hun straat al een BIN-werking actief is. Als dat het geval is, volstaat het om jouw BIN-coördinator te contacteren. Hij of zij zal je dan toevoegen aan de ledenlijst. De gemeente Aalter telt op dit moment twaalf BIN?s. Elk BIN beschikt over een coördinator:

BIN-Z, voor handelaars en zelfstandigen

Specifiek voor handelaars en zelfstandigen is er een BIN-Z, dat hen op de hoogte brengt van zaken die voor hen van belang zijn, zoals winkeldiefstallen binnen de onmiddellijke omgeving.

Wat als jouw straat nog geen BIN heeft?

In bepaalde deelkernen zoals Knesselare, Lotenhulle, Poeke en Ursel zijn er nog geen BIN?s actief. Maar wat niet is, kan nog komen.

Zie je de meerwaarde van een BIN en ben je geëngageerd om er samen met jouw buren één op te starten? Goed zo. Zorg er wel voor dat het project gedragen wordt door jouw buurt. Dat is heel belangrijk voor de toekomst van het netwerk. Meer info over het opstarten van een BIN op www.besafe.be/nl/buurtinformatienetwerken-bin.

Meer informatie over de buurtinformatienetwerken in Aalter verkrijg je bij de politiezone Aalter/Maldegem via tel. 09 325 23 00.