BKO De Froezel

BKO De Froezel wordt georganiseerd in een exclusief lokaal op het schooldomein. Het lokaal is in verschillende spelhoekjes ingedeeld. Er is een veilig begrensde buitenruimte en een ruimte waar kinderen huiswerk kunnen maken.