Zwerfkatten


In de natuur vormen (zwerf)katten in principe geen probleem voor de omgeving: de wilde katten houden elkaar in evenwicht doordat ze elk hun territorium opbouwen en ze eten allerlei ongedierte.

Wanneer de katten echter gevoederd worden, trekt dit soortgenoten aan. De vele katten op een kleine oppervlakte zorgen dan vaak voor overlast. Daarnaast krijgen de zwerfkatten vaak kittens waardoor de populatie gaat toenemen.

De methode van vangen, steriliseren en terugplaatsen (trap, neuter, release) heeft veel voordelen, zowel voor de bevolking als voor de zwerfkatten zelf. Na sterilisatie zullen de katten bijvoorbeeld veel minder gaan sproeien. De geur- en geluidshinder en andere overlast zullen sterk verminderen.

Melding/aanvraag

Het lokaal bestuur van Aalter voert al verschillende jaren een sterilisatiecampagne voor het vangen, testen, steriliseren of castreren van zwerfkatten. Na de behandeling worden de zwerfkatten, als ze gezond zijn, teruggeplaatst in hun oorspronkelijke omgeving.

Meldingen van zwerfkatten en aanvragen voor het vangen en behandelen van zwerfkatten kan je bezorgen via welzijn@aalter.be of via tel. 09 325 22 00.

Wanneer het dierenasiel een vangactie heeft gepland, worden de melders van zwerfkatten hiervan op de hoogte gebracht. Aan de melders kan ook gevraagd worden om mee te helpen aan de vangactie door bijvoorbeeld een oogje in het zeil te houden en het dierenasiel te verwittigen wanneer een zwerfkat kon gevangen worden.


Voorwaarden en aanpak

Het moet om zwerfkatten gaan. Aanvragen voor huiskatten komen dus niet in aanmerking.

Na het ontvangen van de melding:

  • De cel Jeugdwerk en welzijn stuurt de melding/ aanvraag door naar het dierenasiel waarmee het gemeentebestuur een overeenkomst heeft afgesloten.
  • Het dierenasiel zal de aanvrager contacteren zodat er een vangkooi kan worden geplaatst.
  • Het dierenasiel brengt de katten naar de dierenarts waarmee het gemeentebestuur een overeenkomst heeft afgesloten.
  • De dierenarts controleert de gevangen zwerfkatten op ziekten en zal ze hiervoor behandelen. Daarnaast worden de zwerfkatten ook gecastreerd of gesteriliseerd.

Wat gebeurt er met de zwerfkatten na behandeling?

De zwerfkatten worden meestal en bij voorkeur teruggeplaatst op de locatie waar ze gevangen werden. Voor het welzijn van de dieren is het best om ze terug te plaatsen op de plek waar ze werden gevangen. Als de katten niet zouden terugkeren naar hun oude leefomgeving, gaan andere zwerfkatten het vrijgekomen territorium herbevolken. Is dit niet mogelijk, dan kunnen de zwerfkatten ook meegenomen worden naar het dierenasiel of kunnen ze eventueel naar een andere opvangplaats gebracht worden.


Kostprijs 

De behandeling van de zwerfkatten wordt door het gemeentebestuur betaald. Het moet weldegelijk om zwerfkatten gaan, voor huiskatten is geen tussenkomst voorzien.


Huiskatten: verplichtingen

Identificatie- en registratieplicht

Alle nieuwgeboren huiskatten moeten beschikken over een chip (sinds 1 september 2014). De microchips worden geplaatst door een dierenarts en dragen dus de gegevens van de katten en hun baasje. Deze gegevens worden sinds november 2017 opgeslagen in een centrale databank CatID. Op die manier kunnen verloren gelopen katten gemakkelijk terug herenigd worden met hun baasje.

Sterilisatieplicht

Sinds 1 september 2014 moet elke kat die van eigenaar verandert gesteriliseerd zijn, ook als het dier gratis wordt weggegeven. Sinds 1 april 2018 moet dat gebeuren voor de kat 5 maanden oud is. Sinds 1 januari 2020 moeten ook alle katten geboren tussen 31 augustus 2014 en 1 april 2018 gesteriliseerd zijn, ook als ze niet verkocht of weggegeven worden.

Een gecastreerde of gesteriliseerde huiskat zorgt ook voor minder overlast bij de buren en je vermijdt dat er ongewenste nestjes komen. Deze dieren gaan minder op pad en blijven liever gezellig thuis.

De acties vanuit het gemeentebestuur om de populatie aan zwerfkatten in te dijken, kunnen pas succesvol zijn als ook de eigenaars van huiskatten hun verantwoordelijkheid opnemen. We rekenen er dan ook op dat je als eigenaar en kattenliefhebber het nodig doet om jouw huiskat(ten) onvruchtbaar te laten maken en te laten chippen.

Meer informatie:


Oproep: wie wil een zwerfkat opvangen?

Bij een overpopulatie aan zwerfkatten op een bepaalde plaats, is het niet altijd mogelijk om de dieren terug te zetten. Daarom doen we een warme oproep naar inwoners die een zwerfkat wil opvangen.

  • Het gaat meestal om wilde katjes die niet binnen moeten worden opgevangen, maar meer in vrijheid leven. Woon je iets ruimer of op een boerderij(tje), dan kunnen ze van nut zijn om muizen of ratten te verjagen.
  • Wat we van het opvanggezin verwachten is dat ze de zwerfkat eten en drinken geven, medische verzorging verlenen indien nodig, onderdak voorzien in een schuur(tje) in het stro of een tuinhuis met een mandje, enz.
  • De zwerfkat zal reeds steriel zijn; ontwormd, ontvlooid en krijgt als kenteken een knipje in het oor. De kosten hiervoor worden door het gemeentebestuur gedragen.
  • Wie de kat opvangt, dient deze wel gedurende een aantal weken binnen te houden zodat ze kunnen wennen aan de nieuwe omgeving/ geuren en niet direct op de loop gaan.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met de cel Jeugdwerk en welzijn via welzijn@aalter.be of via het nummer 09 325 22 00.