Zitdag tegemoetkoming personen met een beperking

Via zitdagen in het gemeentehuis geven de maatschappelijk werkers van de FOD Sociale Zekerheid informatie over de tegemoetkomingen aan personen met een handicap: de inkomensvervangende, de integratietegemoetkoming en de parkeerkaart.

Concreet kan men onder andere terecht met vragen over: 

  • algemene informatie rond de wetgeving van de tegemoetkomingen;
  • de te volgen procedure;
  • de opvolging en afhandeling van zijn dossier;
  • de voorwaarden om een tegemoetkoming te kunnen genieten;
  • de invloed van wijzigingen in de medische, sociale en financiële situatie op een tegemoetkoming;
  • de sociale en fiscale voordelen;
  • de parkeerkaart en verminderingskaart voor het openbaar vervoer;
  • de bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een handicap.

De zitdag vindt elke vierde vrijdag van de maand plaats in het gemeentehuis Aalter-centrum, Europalaan 22, van 9.00 u tot 11.00 u. In juli vindt er geen zitdag plaats.

Op afspraak 

Voor de zitdag maak je steeds een afspraak via Karin De Moor, tel. 02 528 68 46 of karin.demoor@minsoc.fed.be.