Zitdag tegemoetkoming personen met een beperking

Via zitdagen in het gemeentehuis geven de maatschappelijk werkers van de FOD Sociale Zekerheid informatie over de tegemoetkomingen aan personen met een handicap: de inkomensvervangende, de integratietegemoetkoming en de parkeerkaart.

Concreet kan men onder andere terecht met vragen over: 

  • algemene informatie rond de wetgeving van de tegemoetkomingen;
  • de te volgen procedure;
  • de opvolging en afhandeling van zijn dossier;
  • de voorwaarden om een tegemoetkoming te kunnen genieten;
  • de invloed van wijzigingen in de medische, sociale en financiële situatie op een tegemoetkoming;
  • de sociale en fiscale voordelen;
  • de parkeerkaart en verminderingskaart voor het openbaar vervoer;
  • de bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een handicap.

De zitdag vindt elke vierde vrijdag van de maand plaats in het gemeentehuis Aalter-centrum, Europalaan 22, van 9.00 u tot 11.00 u. In juli vindt er geen zitdag plaats.