Zakelijke rechten

Zakelijke rechten zet in op duurzame samenwerkingen om de onroerende transacties efficiënt te laten verlopen. Kennis en expertise worden op deze manier optimaal benut.

In dossiers waar een tussenkomst van de notaris vereist is, streven we naar een constructieve samenwerking zodat het dossier vlot kan worden afgehandeld.

Zakelijke rechten staat concreet in voor de eigendomsoverdrachten van het gemeentebestuur en het OCMW. Zo kun je bij hen terecht voor:

  • aankoop, verkoop en ruil van een onroerend goed;
  • beheer van het voorkooprecht;
  • bruikleen, pacht, huur en verhuur;
  • concessie;
  • erfdienstbaarheden, erfpacht en opstalrecht;
  • kosteloze grondafstand i.f.v. omgevingsvergunning of verkavelingsovereenkomst;
  • onteigeningen;
  • overname plantrecht.