Wijk-werken

Het Wijk-werken biedt werkzoekenden de kans om enkele uren per week (maximum 60 uur per maand en 630 uur per jaar) ervaring op te doen in een toegankelijke werkomgeving dicht bij huis, bijvoorbeeld klusjes bij mensen thuis, kinderopvang, bedelen van maaltijden aan huis,… Wijk-werkers krijgen hiervoor een kleine vergoeding van 4,10 euro per uur bovenop de werkloosheidsuitkering.

Er worden verspreid over het Meetjesland zitdagen ingericht voor zowel de wijk-werkers als de gebruikers van wijk-werk. Zowel de wijk-werkers als de gebruikers kunnen op alle zitdaglocaties van het samenwerkingsverband bij een wijk-werkbemiddelaar terecht. De locaties en zitdagen vind je op www.vdab.be/wijkwerken en op www.welzijnsband.be.

De wijk-werkbemiddelaar zal je algemene informatie geven over wijk-werk en zal nagaan of de gevraagde klus mogelijk is. Daarnaast kan hij hulp bieden bij het online aanmelden en bij het invullen van een gebruikersovereenkomst. Van zodra alle formulieren in orde zijn en het jaarlijks inschrijvingsgeld van 7,50 euro betaald is, kan je wijk-werkcheques bestellen (7,45 euro per stuk) en kan de klus ingepland worden. Ook als wijk-werker kan je bij de wijk-werkbemiddelaar terecht met uw vragen.

Zitdag in Aalter

Je kan elke eerste donderdag van de maand enkel op afspraak in het gemeentehuis met een medewerker 'Wijk-werken' praten.