Rioleringswerken Knokkebaan, Zandekensstraat, Schapersbosstraat, Keistraat en Donkerstraat

Op maandag 17 april 2023 startten de riolerings- en wegenwerken in de Knokkebaan, Zandekensstraat, Schapersbosstraat, Keistraat en Donkerstraat.

Binnen het projectgebied loopt het afvalwater van de bewoners vandaag nog in het bestaande grachtenstelsel. Deze grachten zijn grotendeels dichtgelegd met buizen, maar stromen nog altijd af naar een open waterloop.

Het lokaal bestuur Aalter, het Agentschap Wegen en Verkeer en de rioolbeheerder TMVW/Farys leggen in de Knokkebaan, Zandekensstraat, Schapersbosstraat, Keistraat en Donkerstraat een gescheiden stelsel aan. Dat is een apart stelsel voor regenwater en afvalwater. Het afvalwater wordt aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie en het propere regenwater wordt vertraagd afgevoerd in de grachten.

Gelijktijdig met de aanleg van het nieuwe rioleringsstelsel voorziet het bestuur in de heraanleg van de straten.

Met het rooien van bomen en het aanleveren van materiaal zijn de voorbereidingen voor de grote rioleringswerken half februari gestart. De nutsmaatschappijen zijn in de Knokkebaan ook al gestart met de werken. 


Fasering

In afwerkingsfase: tot najaar 2024

  • Fase 1A: Schapersbosstraat (tussen Knokkebaan en Waterstraat)
  • Fase 1B: Zandekensstraat / Donkerstraat
  • Fase 2A: Schapersbosstraat (tussen Waterstraat en Slabaartbeek)
  • Fase 2B: Keistraat

Start: najaar 2024 tot en met 2025

  • Fase 3: Knokkebaan (nr. 104 t.e.m. nr. 146) aanleg riolering voor droogweerafvoer (DWA) 
  • Fase 4: Knokkebaan (nr. 34 t.e.m. nr. 104)
  • Fase 5: Knokkebaan (nr. 104 t.e.m. nr. 146), aanleg riolering voor regenweerafvoer (RWA) en wegenwerken

Infovergadering

Op donderdag 23 maart 2023 was er een infovergadering voor alle betrokken inwoners. Bekijk hieronder de presentatie.