Rioleringswerken Knokkebaan, Zandekensstraat, Schapersbosstraat, Keistraat en Donkerstraat

Op maandag 17 april 2023 starten de riolerings- en wegenwerken in de Knokkebaan, Zandekensstraat, Schapersbosstraat, Keistraat en Donkerstraat.

Binnen het projectgebied loopt het afvalwater van de bewoners vandaag nog in het bestaande grachtenstelsel. Deze grachten zijn grotendeels dichtgelegd met buizen, maar stromen nog altijd af naar een open waterloop.

Het lokaal bestuur Aalter, het Agentschap Wegen en Verkeer en de rioolbeheerder TMVW/Farys leggen in de Knokkebaan, Zandekensstraat, Schapersbosstraat, Keistraat en Donkerstraat een gescheiden stelsel aan. Dat is een apart stelsel voor regenwater en afvalwater. Het afvalwater wordt aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie en het propere regenwater wordt vertraagd afgevoerd in de grachten.

Gelijktijdig met de aanleg van het nieuwe rioleringsstelsel voorziet het bestuur in de heraanleg van de straten.

Met het rooien van bomen en het aanleveren van materiaal zijn de voorbereidingen voor de grote rioleringswerken half februari gestart. De nutsmaatschappijen zijn in de Knokkebaan ook al gestart met de werken. 


Fasering

Fase 1A: april 2023 tot en met juni 2023

Schapersbosstraat (tussen Knokkebaan en Waterstraat)

Fase 1B: april 2023 tot en met juli 2023

Zandekensstraat en Donkerstraat

Fase 2A: juni 2023 tot en met september 2023

Schapersbosstraat (tussen Waterstraat en Slabaartbeek)

Fase 2B: augustus 2023 tot en met november 2023

Keistraat

Fase 3: november 2023 tot en met januari 2024

Knokkebaan (nr. 104 t.e.m. nr. 146) aanleg riolering voor droogweerafvoer (DWA)

Fase 4: januari 2024 tot en met april 2024

Knokkebaan (nr. 34 t.e.m. nr. 104)

Fase 5: april 2024 tot en met juni 2024

Knokkebaan (nr. 104 t.e.m. nr. 146), aanleg riolering voor regenweerafvoer (RWA) en wegenwerken


Infovergadering

Op donderdag 23 maart 2023 was er een infovergadering voor alle betrokken inwoners. Bekijk hieronder de presentatie.