Werken Academie-site

De Academie verhuisde in de zomer van 2020 van de Stationsstraat naar het nieuwe ArtA’A-gebouw aan het station. Door de verhuizing kwam een site van 2.700 m2 in het hart van Aalter vrij. Dit bood mogelijkheden om er een nieuwe invulling aan te geven die maatschappelijk relevant en ecologisch duurzaam (een park) combineert.

Stormschade

De leegstaande gebouwen van de Muziekacademie kregen het tijdens de voorbije februaristormen nog zwaar te verduren en zijn intussen extra beveiligd voor de omgeving. Binnenkort maken ze plaats voor ondergrondse parkeerplaatsen en een groene open ruimte.

Parking voor de toekomst

Aalter kiest als Smart City voor een parking van de toekomst met slimme mobiliteit, duurzaamheid en bezoekerscomfort als uitgangspunten. Meer dan extra parkeerplaatsen dus, met bijvoorbeeld oplaadstations op basis van groene energie en een aanbod van deelwagens, deelfietsen en deelsteps. Slimme camera’s en toepassingen laten toe om verstandig te parkeren en contactloos te betalen, tonen de huidige beschikbaarheid en maken reserveren op afstand mogelijk. De parking zal plaats bieden aan 50 voertuigen.

Groene oase in winkelstraat

Op de parking komt een daktuinplein. Een open, groene ruimte die het gesloten gebouwenlint van de Stationsstraat zal doorbreken en voor bewoners, handelaars en klanten een oase van rust moet worden. Het project doet denken aan de Boomgaard-Warande, waar het lokaal bestuur destijds ook koos voor een halfondergrondse parkeergarage in combinatie met groen open zicht. Het Warandepark is vandaag een unieke parel in het bruisende centrum. En straks komt er dus nóg een bij.

Link met de geschiedenis

De materialen en de bouwelementen van destijds – Balegemse zandsteen, ruitmotieven in de frontons, de twee dakkapellen en de granieten gaanderij – worden met zorg verwijderd en geïntegreerd in het nieuwe project. Zo blijft de link met de geschiedenis van de vroegere Muziekacademie, die er van 1974 tot 2020 floreerde, aanwezig.

Planning

De tijdslijn is intussen vastgelegd. Het lokaal bestuur werkt samen met een Design & Build-partner, die zal instaan voor zowel het tekenen als de bouw van het project. Dat biedt heel wat voordelen naar kwaliteit en snelheid van uitvoering. De bedoeling is in het najaar van 2023 te starten met de werken.

Foto's afbraak © Björn Comhaire