Wegen in Aalter

Aalter beschikt over een uitgebreid wegennet (344km gemeentewegen) en wordt doorkruist door de E40 en gewestwegen. De gewestwegen zijn:

 • N44 Knokkebaan.¬†
  Dit is de verbindingsweg Aalter-Maldegem
 • N37 Tieltsesteenweg.
  Dit is de verbindingsweg Aalter-Ieper
 • N409 Steenweg op Deinze/Heirstraat.
  Dit is de verbindingsweg Aalter-Deinze
 • N461 Gentseweg/Rozestraat/Urseldorp/Urselseweg.
  Dit is de verbindingsweg Zomergem-Knesselare
 • N337 Urselseweg/Veldstraat/De Plaats/Kloosterstraat.
  Dit is de verbindingsweg tussen Knesselare-Brugge
 • N368 Hellestraat.
  Dit is de verbindingsweg tussen Knesselare-Beernem

Buurtwegen/voetwegen

Buurtwegen en voetwegen kunnen aanzien worden als verkeersveilige, lokale verbindingen op het platteland en in dorpskernen.

De wet op de buurtwegen stelt dat het gemeentebestuur de bestaande buurtwegen kan wijzigen, verplaatsen of afschaffen, mits naleving van een in de wet beschreven procedure.

Verplaatsingen of afschaffingen kunnen eveneens door particulieren worden aangevraagd. Aan een verplaatsing of een afschaffing dient steeds een openbaar onderzoek te worden voorafgegaan.

De “Atlas der Buurtwegen” is een belangrijk instrument waarin de oorspronkelijke buurtwegen en voetwegen vastgelegd zijn. De Atlas der buurtwegen kan je raadplegen tijdens de openingsuren in het gemeentehuis (balie).

Rooiplannen

De rooilijn is de huidige of de toekomstige grens tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen. De rooilijn wordt vastgesteld in een rooilijnplan. Bij ontstentenis van een rooilijnplan, vastgesteld volgens het decreet van 8 mei 2009, is de rooilijn de huidige grens tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen.

Aan particulieren wordt naarmate de rooilijn aangevraagd wordt, de verplichting opgelegd zich naar het nieuwe tracé te schikken ; de nieuwbouw en de wederopbouw van gebouwen moeten achter de rooilijn plaatshebben.

De rooiplannen van toepassing op het grondgebied Aalter kunnen steeds worden opgevraagd aan de balie in het gemeentehuis.

Buitengewoon onderhoud wegen

Het buitengewoon onderhoud van wegen omvat het overlagen van de wegen door middel van een grondig herstel. Er wordt een onderlaag en toplaag geplaatst en er gebeurt een herprofilering van de zijbermen. De aansluitingswerken omvatten zaagsnede, frezen en het aanpassen van de funderingen. Er worden voegbanden geplaatst.

Deze werken gebeuren door een gespecialiseerde firma na prijsvraag aan meerdere firma’s op basis van een goedgekeurd bestek.

Gewoon onderhoud wegen

Het gewoon onderhoud van wegen omvat het opvullen van de putten (koude asfalt) en het herstellen van de zijbermen (steenslag). Deze werken gebeuren in eigen beheer.