Voorschotten op sociale uitkeringen

Als de uitbetaling van jouw sociale zekerheidsuitkering of jouw loon te lang op zich laten wachten, kan het OCMW je een voorschot geven. Die voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

Wat is een voorschot?

Procedures in verband met de toekenning van bv. pensioenen, ziekte-uitkeringen, werkloosheidsvergoeding brengen soms een lange wachttijd met zich mee. Het OCMW verleent, indien nodig, voorschotten op dergelijke uitkeringen.

Wat doen we?

De maatschappelijk werker neemt contact op met de desbetreffende instantie om na te gaan hoe de aanvraag voor de uitkering verloopt. Daarna wordt er een sociaal en financieel onderzoek gestart en wordt een voorstel over de toekenning en het bedrag van de steun geformuleerd.

Voorschotten op pensioen, invaliditeit, werkloosheid worden teruggevorderd als de uitkering in orde is. Dit gebeurt via de betrokken instellingen.


Hoe aanvragen?

Je persoonlijk aanmelden bij de sociale dienst. Je kan (telefonisch) een afspraak maken.


Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart;
  • Overzicht van inkomen, vaste kosten, schulden ... ;
  • Bewijs van inkomen van alle personen die samenleven.