Villa Maria

Het regent pijpenstelen

Heb je thuis een regenput of regenbak? Waarvoor wordt dit voor gebruikt?