Vervoer van personen met een politievoertuig

Het vervoer van een persoon die de openbare orde verstoort, dronken is, of in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van het gebruik van verdovende of hallucinogene middelen.

De politiezone Aalter vervoert personen die zich in dergelijke toestand bevinden naar huis, een verpleeginstelling of het politiekantoor.

Bedrag

130 euro 

In het geval van een minderjarige zijn de ouders/voogd de belasting verschuldigd.

Bij niet-betaling zal het bedrag worden geïnd door middel van een dwangbevel, betekend door de gerechtsdeurwaarder.