Vergaderzaal Sportpark

Huur een zaal


Prijs

Vergaderzaal

Per begonnen uur Prijs
Erkende Aalterse vereniging, gemeentebestuur Aalter, adviesraden en scholen 5 euro
Niet-erkende Aalterse verenigingen en openbare instellingen 10 euro
Bedrijven en andere 20 euro
  • Klaarzetten van de accommodatie wordt gezien als gebruik en wordt aangerekend per uur van zodra het klaarzetten een exclusief gebruik met zich meebrengt.
  • Verenigingen die officials tijdens wedstrijden en tornooien dienen te ontvangen in een aparte vergaderruimte worden tijdens deze wedstrijden en tornooien vrijgesteld van retributie zoals bepaald in artikel 2§4. Cafetaria, sportcafé, sportstraat, foyer en vergaderzaal voor het gebruik van de vergaderzaal. De verplichting van de federatie dient vooraf gestaafd te worden met het wedstrijdreglement.